Lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarnas olika förutsättningar. Likaså är du som arbetsgivare skyldig att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Det kan till exempel handla om att företagshälsovård finns att tillgå när det kommer till frågor om arbetsmiljö och rehabilitering. ...