Chefer utsätts också för mobbning

Det forskas mycket kring mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas studier kring vad som sker med chefer som utsätts. Enligt docent Christina Björklund saknas chefens perspektiv helt och hållet. Christina Björklund har fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring. – Min ambition är att belysa vad som händer med de chefer som utsätts för mobbning. I dagsläget vågar jag inte säga...