Organisationens roll i ett samhälle under förändring

Vi möter upp med entreprenören, artisten och kommunikatören Navid Modiri. Han har precis avslutat sin föreläsningsturné på Draftits event Expo HR. Temat för Navids föreläsning var Mångfald. Det är ett begrepp som tar allt större medie- och samtalsutrymme. Mångfaldsfrågan påverkar i allra högsta grad dagens och framtidens arbetsplatser. För att knyta an till sin omvärld behöver organisationer också...