“Min kontakt på Draftit har varit så bra och supporten är fantastisk”

På Olofsson Bil i Haninge träffar vi Maud Jacobsson som har varit en trogen kund i över tio år. Som personalchef använder hon flera verktyg från Draftit för att informera personalen och ta korrekta beslut i arbetsvardagen. Den digitala personalhandboken är navet som knyter ihop alla verkstäder till en enhet.   Personalhandboken är vår anslagstavla. Oavsett var man är ska man kunna söka på den...

Stefan Tengblad om utvecklingen av HR som strategisk partner i verksamheten

Förmågan att bygga ett starkt medarbetarskap har blivit en konkurrensfördel. Stefan Tengblad är Sveriges första professor i HRM och har ägnat många år åt forskning inom HR och medarbetarskap. När personalstrategin spelar en allt viktigare roll i verksamheten ökar också HR:s möjlighet att påverka beslutfattandet. Därmed har vad som traditionellt räknats som HR-frågor blivit del av strategiskt vikti...