Är tyst kultur på jobbet ett hinder för att ta ut pappaledighet?

Sverige har under lång tid försökt skapa förutsättningar för ett jämställt föräldraskap. Det inleddes med ny lagstiftning redan 1974 och vi har nu de mest generösa reglerna av 28 europeiska länder. Trots detta så tar män i genomsnitt ut mindre än en tredjedel av de dagar som mammor tar ut. Fler pappor i den offentliga sektorn tar ut ledighet än i den privata trots att 80 procent av svenska arbetsf...

Chefer utsätts också för mobbning

Det forskas mycket kring mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas studier kring vad som sker med chefer som utsätts. Enligt docent Christina Björklund saknas chefens perspektiv helt och hållet. Christina Björklund har fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring. – Min ambition är att belysa vad som händer med de chefer som utsätts för mobbning. I dagsläget vågar jag inte säga...