Stefan Tengblad om utvecklingen av HR som strategisk partner i verksamheten

Förmågan att bygga ett starkt medarbetarskap har blivit en konkurrensfördel. Stefan Tengblad är Sveriges första professor i HRM och har ägnat många år åt forskning inom HR och medarbetarskap. När personalstrategin spelar en allt viktigare roll i verksamheten ökar också HR:s möjlighet att påverka beslutfattandet. Därmed har vad som traditionellt räknats som HR-frågor blivit del av strategiskt vikti...

Chefer utsätts också för mobbning

Det forskas mycket kring mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas studier kring vad som sker med chefer som utsätts. Enligt docent Christina Björklund saknas chefens perspektiv helt och hållet. Christina Björklund har fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring. – Min ambition är att belysa vad som händer med de chefer som utsätts för mobbning. I dagsläget vågar jag inte säga...