Lär dig mer om AFS 2015:4

Den 31 mars börjar en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften kommer att påverka arbetet med det som hittills har kallats psykosocial arbetsmiljö. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.   Större fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö Med det nya regelverket sätter Arbetsmiljöverket ett allt större fokus på företagens arbete med social ...