Nyfiken på vad våra kunder inom skola tycker?

Möt våra kunder inom olika affärsområden AllaHR & LönPortalerSkolaSocial

Möt några av våra kunder inom Skola

“Enkelt att starta upp, kändes proffsigt från första kontakt till praktiskt arbete i verktygen.”

Maria Gustavsson arbetar som elevhälsochef på Utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun. För att hantera tillbud på skolor i kommunen använde de tidigare ett verktyg som de inte var så nöjda med och kränkningar hanterades i pappersform. Maria berättar att de var missnöjda, de behövde förenkla hanteringen och saknade ett enkelt verktyg som gav alla enheter en tydlig överblick.

Läs mer

KB Process fyller en viktig funktion i vårt kvalitetsarbete och hanterar hela processen från anmälan till åtgärd. Kontakterna med Draftit har bara varit positiva.

Cecilia Maront är projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan i Sverige. De sökte ett nytt verktyg i arbetet mot kränkande behandling. De 36 skolorna började använda KB Process i augusti 2018.

Läs mer

Bild med KB Process produktikon

Vi har stor nytta av Skolledning Expert eftersom vi inte har en egen jurist i kommunen. Verktyget fungerar utmärkt som vägledare i juridiska frågor som rör våra verksamheter.

Gullspångs kommun är en mindre kommun i Västra Götalands län med tre grundskolor. De har haft Skolledning Expert i fem år och är mycket nöjda. Ulf Andersson är utvecklingsledare i kommunen.

Läs mer

Vi är otroligt nöjda med funktionerna och det juridiska stöd som verktyget erbjuder. Skolledning Expert används flitigt. Minst ett par gånger i veckan.

Friskolan Ängsdals skolor i Bunkeflostrand har haft Skolledning Expert sedan 2016. Skolan kan själv, tryggt och säkert, lösa juridiska frågor allt eftersom de uppkommer. Dessutom sparas det mycket tid när aktuell lagstiftning och omvärldsbevakning samt mallar är samlat på ett ställe.

Läs mer

Det känns tryggt att ha KB Process som stöd när kränkande ärenden anmäls. Det känns tryggt och skönt för alla berörda att vi numera kan följa processen från anmälan till åtgärd digitalt.

Johan Risborn är rektor på Ängsdals skolor i Bunkeflostrand. Friskolan använder Drafit Skolas produkt KB Process som hanterar processen vid anmäld kränkande behandling digitalt.

Läs mer

Joakim Lindahl, rektor på Dormsjöskolan, om Skolledning Expert

Jag tycker Skolledning Expert är mycket användbart som juridiskt stöd. Handboken ger mig all information jag behöver och jag har använt funktionen Fråga jurist en handfull gånger.

När Joakim Lindahl kom till Dormsjö var han ny i rollen och fick fler skolformer att hantera än tidigare. Det fanns fortfarande mycket att lära och därför valde han att testa Skolledning Expert.

Läs mer

Bild med KB Process produktikon

Just dokumentsäkerheten tycker jag är viktig. Skulle Skolinspektionen vilja kika på ett ärende har vi allting dokumenterat. Det känns bra – för alla inblandade!

Ulf är utvecklingsledare i Gullspångs Kommun som har två skolor med årskurs 1-6 och ett högstadium med årskurserna 7-9. De använder sedan flera år tillbaka Draftits Expert-verktyg och hösten 2018 digitaliserade de processen för kränkande behandling i sin skolverksamhet.

Läs mer

Per om KB Process

Numera anmäls alla kränkningar, inga anmälningar eller utredningar faller längre mellan stolarna. Vi har full kontroll. Det känns tryggt, och otroligt bra.

Per Wikström är biträdande förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen i Säters kommun. På kort tid har förvaltningen upplevt styrkan i KB Process. Administration, diarieföring och anmälan till huvudman har underlättats, men också hantering av utredningarna och uppföljning.

Läs mer

Fler produkter och verktyg för dig som arbetar inom skolledning

TOR
Identifierad Utveckling