Social Expert

Tydligt och snabbt stöd för rättssäkra beslut i kniviga sociala frågor

Social Expert samlar allt på ett ställe, kontakta oss så berättar vi mer

Du sitter inte ensam. Vi guidar dig tryggt och säkert steg för steg

Juridiken kan ibland upplevas som svårbegriplig, oavsett din roll eller funktion. Nu lanserar vi Social Expert. En unik produkt för trygg juridisk guidning i processer och tolkningar av, för området, aktuella lagar och regler. Med allt du behöver veta samlat på ett och samma ställe förenklas beslutsfattandet. Social Expert riktar sig till verksamheter inom både privat och kommunal regi. Till socialchefer, verksamhetschefer eller handläggare. I dagsläget ingår kort information om arbetsmiljö samt om kris och beredskap. Självklart även våra 8 specialistområden som är:

• Socialtjänstens grunder
• Kommunens ansvar
• Offentlighet och sekretess
• Ekonomiskt bistånd
• Äldreomsorg
• Funktionsstöd (LSS och SoL)
• Familjerätt
• Barn och unga

Öka kompetensen, rättssäkerheten och frigör tid

Varför uppfinna hjulet när du kan låta Social Expert göra jobbet? Social Expert är det första digitala verktyget som samlar allt du behöver på samma ställe. Du guidas steg för steg i våra experters tolkningar av lagar och regler. Och erbjuds en ovärderlig juridisk support i ditt arbete. Dessutom hjälper verktyget dig att bli mer tidseffektiv, vilket gör att du kan lägga mer fokus på medarbetare och klienter.

 

LSS Expert och Assistans Expert stärker erbjudandet och konkurrenskraften

LSS Expert och Assistans Expert är två specialistområden inom Social Expert. Produkterna ökar den nödvändiga insikten hur lagrummen och reglerna fungerar och kan tolkas. Och båda stärker ditt erbjudande och ökar konkurrenskraften.

Assistans Expert riktar sig till dig som arbetar som assistansanordnare och erbjuder kunskap och ett helhetsperspektiv över assistansens komplexitet. Handboken guidar dig i det tolkningsutrymme lagen ger. Alla kunder har olika behov, vilket gör kunskapen om hur behoven tillgodoses viktig.

LSS Expert guidar dig steg för steg i tolkningarna av de viktiga LSS-begreppen. Med produkten är det enkelt att göra det som är rätt. Nu behöver du inte längre luta dig på egna begreppstolkningar, du får en djupare kunskap och ett större handlingsutrymme.

Regelsäkrad verksamhet för hälsosam arbetsbelastning

Ta stöd av Social Expert, regelsäkra verksamheten och arbeta för att minska ohälsosam arbetsbelastning.

Sju av tio socialsekreterare anser sig ha för hög arbetsbelastning visar den senaste kartläggningen genomförd av Novus för Akademikerförbundet SSR:s räkning. Bland de som anser att arbetsbelastningen är hög leder den till ökad stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Nära fyra av tio tycker inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstens intentioner. Kartläggningen visar även att socialsekreterarna önskar ett ökat administrativt stöd, färre timmar med administration och ökad kompetensutveckling förutom högre lön, minskad arbetsbeläggning och ökad tillsättning av tjänster*.

* Novus som för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare under kvartal 1 2018.

 

Sammanfattande nyheter

Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna från bland annat domstolar, myndigheter, förvaltningsdomstolar och Socialstyrelsen.

Du är alltid uppdaterad och kan fatta beslut på aktuella grunder. Nyheterna finns alltid inuti produkten, men även i form av nyhetsnotiser direkt till din inkorg.

 

 

Omfattande rättsarkiv

Du finner ett digert arkiv med rättsdata i vår Socialprodukt. Använd det när du vill fördjupa dig och se utfall av situationer liknande de som du tampas med.

Arkivet innehåller information om lagar, propositioner, rättsfall, Socialstyrelsen, förordningar, föreskrifter, konventioner, kungörelser, betänkanden, lagrådsremisser, statens offentliga utredningar och Departementsserien.

 

 

Fråga en expert när du behöver

Fråga våra experter när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Experterna som bevakar omvärlden och skriver texterna i vårt verktyg står även redo att svara på dina frågor.

Undvik dyra advokatarvoden – använd frågeservicen. Den ingår i verktyget. Dessutom kan du läsa anonymiserade frågor från andra yrkeskollegor, allt samlas i vår frågebank.

 

 

Förädlad juridik inom socialrätt

Vi ger dig en bred digitaliserad kompetens inom flertalet områden, men går även ner på djupet inom varje område. Du väljer själv hur detaljerat du vill studera ett område och hur djupt i frågan du vill gå.

Till relevanta kapitel finner du även dokument och mallar framtagna av juridiska experter.

 

I Draftit Social finner du bland annat förädlad juridisk information om följande områden:

Socialtjänstens grunder

Offentlighet & sekretess

Integritetsfrågor

Individ- & familjeomsorg

Familjerätt & familjerådgivning

Ekonomiskt bistånd

Stöd till funktionshindrade

Assistansersättning

Kvalitetsstyrning

 

Beredskap och krishantering i samband med covid-19

I Social Expert finner du ett helt kapitel om kris och beredskap som hjälper dig hantera:

 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Tillfälliga gällande förordningar
 • Viktiga föreskrifter
 • Olika frågor inom vård och omsorg

När du väljer Social Expert får du också tillgång till Krisportalen som ger viktig information för chefer och medarbetare om till exempel exponering och smitta, riskbedömning, krislägesavtal och mer om arbetsgivarens ansvar.

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du se hur Social Expert kan implementeras i din verksamhet ?

Vill du istället bli uppringd?

1 Välj datum & tid
2 Fyll i dina kontaktuppgifter
 • Juni 2020

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30

  8 Juni, 2020

  9 Juni, 2020

  10 Juni, 2020

  11 Juni, 2020

  12 Juni, 2020

  15 Juni, 2020

  16 Juni, 2020

  17 Juni, 2020

  18 Juni, 2020

  19 Juni, 2020

  22 Juni, 2020

  23 Juni, 2020

  24 Juni, 2020

  25 Juni, 2020

  26 Juni, 2020

  29 Juni, 2020

  30 Juni, 2020

Kom ihåg att Draftit även har lösningar för personalansvariga och verksamhetschefer

HR Expert
Lön Expert
Chefsportal