Assistans Expert

Ett juridiskt helhetsperspektiv över assistansens komplexitet

Nyfiken på vad Assistans Expert kan göra för er?

Insikt är nyckeln till nöjda kunder

Assistans Expert är ett juridiskt stöd och svarar på frågor och processer som uppkommer i det dagliga arbetet. Som ansvarig behöver du ha koll på lagrum och myndigheter som t ex Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen, IVO, Försäkringskassan samt kommunerna och på vilket sätt som dessa påverkar assistansen.

Assistans Expert erbjuder ett helhetsperspektiv över assistansens komplexitet. Ju mer du som ansvarig kan om hur assistans fungerar och får användas, desto lättare är det att behålla en nöjd kund. Med detta digitala verktyg har du alltid kvalitetssäkrad juridik till hands. Du guidas tryggt och säkert, steg för steg, i de olika avsnitten.

Konkret problemlösning ur ett juridiskt perspektiv

Som assistensanordnare måste du ta många olika personers behov i beaktande. Du behöver känna till vilka lagar och regler som gäller, när till exempel personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva sitt liv precis som alla andra. Eftersom alla kunder har unika behov är kunskapen om hur behoven bäst tillgodoses viktig. I Assistans Expert ingår en omfattande handbok i tolkningar av frågor för arbetet med människor. Vi guidar dig i det tolkningsutrymme lagen ger.

Assistans Expert ger dig även tillgång till en frågebank med många vanliga och ibland besvärliga frågor. Texterna är skrivna så att du enkelt förstår och därför kan tillämpa alla lagar och regler i ditt dagliga arbete.

Att skapa en attraktiv arbetsmiljö

Som personalansvarig är du säkert mån om att skapa en attraktiv arbetsmiljö för assistenterna och övriga medarbetare. En attraktiv arbetsmiljö minskar risken för tidskrävande nyrekryteringar och nya matchningar mellan kund och assistent.

I Assistans Expert ingår en omfattande handbok i tolkningar av frågor för arbetet med människor. I handboken ingår också ett avsnitt som behandlar relevanta regler för arbetstid och arbetsmiljö. Informationen är tydlig och överskådlig och kan enkelt användas i ditt dagliga arbete.

Kunden är 15 år och vill dricka öl. Hur agerar jag?

Oavsett vad kunden har blivit beviljad assistanstimmarna till, så har kunden rätt att få disponera timmarna utefter sina unika behov. Lagen reglerar inte vad som ingår i personlig assistans och lämnar stort tolkningsutrymme.

Assistenten är kundens händer och fötter och ska göra det som kunden skulle ha gjort om denne varit oberoende av andras hjälp. Ska assistenterna måla om sovrummet hos en kund med helkroppsförlamning och synskada? Vilka regler gäller när 15-åringen vill dricka öl på festen och ber om hjälp? Och hur fungerar det ur ett arbetsmiljöperspektiv om kunden med svår lungcancer och KOL vill röka två paket cigaretter om dagen?

Assistent Expert hjälper dig göra regelsmarta tolkningar av juridiken.

Författare med fötterna i verkligheten

Förutom att vara kunnig inom sitt respektive område har vi också krav på att våra författare ska ha en bred reell kompetens inom sina områden. De ska vara väl förtrogna med de behov som finns.

Vår juridiska expert svarar snabbt på̊ dina specifika frågor. Och i frågebanken finns anonymiserade frågor och verkliga svar till din hjälp.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du veta mer om Assistans Expert?

  • Gör som 10 000 andra, få uppdateringar inom lagstiftning, omvärldsbevakning, guider och erbjudanden direkt till inkorgen.
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg våra andra juridiskt säkrade produkter för HR, chefer och personalansvariga

LSS Grundkurs
LSS Expert
Social Expert