Personalhandbok

Personalhandbok med juridiskt säkrade
texter – färdiga att användas

Den smartaste vägen till en komplett Personalhandbok

 

Personalhandbok med texter och struktur på plats från start

Samla alla riktlinjer och rutiner i en Personalhandbok. Med pedagogiskt skrivna avsnitt kan medarbetare själva finna svar på sina frågor.

Färdigskrivna texter sparar dig tid och du vet att informationen överensstämmer med rådande lagstiftning. Använd handboken som den är eller kopiera delar från utvalda avsnitt och komplettera med egen personalinformation.

 

 

Varför är personalhandboken viktig för verksamheten?

Risken för att felaktig information sprids internt, minskar när alla chefer och medarbetare har samma informationskälla. Handboken beskriver de lagar, regler och rutiner som gäller för alla inom organisationen.

Anställda kan i lugn och ro läsa information om sin anställning, utan att behöva fråga sin chef. Cheferna kan med trygghet hänvisa till personalhandboken om frågor ändå dyker upp.

 

 

Några av våra mest uppskattade områden i Personalhandboken

Personalrutiner

Får jag flexa vid läkarbesök? Ska man logga ut från datorn så fort du lämnar skrivbordet? Detaljer är viktiga för att alla ska veta vad man bör  och inte bör göra på arbetsplatsen.

Arbetstid

Många arbetsplatser erbjuder både flextid och distansarbete, men hur fungerar det med tidrapportering och övertid? Här får du svar på när du har rätt till rast, hur lång dygnsvilan måste vara och vilka helgdagar som är arbetsfria.

Semester

Semesterberäkning kan vara komplicerat, men här finns all information som krävs för att förstå både sparade dagar och förskottssemester enligt semesterlagen. Välj tillägget anpassa för kommun för beräkning enligt AB.

Sjukdom

Rutiner för sjukfrånvaro sparar tid för både chefer, medarbetare och löneadministratörer. Här finns riktlinjer för vad medarbetaren ska göra beroende på antalet sjukdagar samt hur sjuklön beräknas och betalas ut.

Löner & förmåner

Förutom lön erbjuder många arbetsgivare olika typer av förmåner till sina anställda. Oavsett om du undrar över löneväxling, tjänstebil eller friskvård, finns färdiga exempeltexter som beskriver just detta.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hör till verksamhetens dagliga arbete. Kapitlet hanterar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Rutiner mot kränkande särbehandling och hur stress hanteras är två viktiga exempel.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du veta mer om hur Personalhandboken kan stärka din verksamhet ?

  • Gör som 10 000 andra, få uppdateringar inom lagstiftning, omvärldsbevakning, guider och erbjudanden direkt till inkorgen.
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg våra andra juridiskt säkrade produkter för HR, chefer och personalansvariga

Chefsportal
HR Expert
Medarbetarportal