Samla era rutiner med en portal från Draftit

 

Välj ett enkelt sätt att hantera er interna kommunikation samtidigt som ni håller alla medarbetare och chefer uppdaterade. Med Draftits Medarbetarportal har ni en gemensam plattform där ni samlar er personalhandbok, interna riktlinjer och uppdateringar om organisationen.

Chefsportalen fungerar på samma sätt, men för alla som har personalansvar. Här får de svar på alla kluriga frågor och hjälp med hur de ska gå tillväga i beslut och svåra situationer.

 

Kontakta oss

 

Jag hade tecknat avtal med en av Draftits konkurrenter när jag blev uppringd av en säljare. Jag ändrade mig direkt och har inte ångrat mig! Medarbetarportalen är överskådlig och tydlig – förutom att den är uppdaterad och har en fenomenal frågeservice!

Ann Eriksson, HR-ansvarig på Trianon, är glad att hon valde Medarbetarportalen.

Läs mer

Läs mer om hur Draftits portaler kan användas

Chefsportal
Medarbetarportal