Lönekartläggning

Lönekartläggning på ett enkelt och säkert sätt

Så kan Draftits Lönekartläggning underlätta för dig

 

Enklast möjliga lönekartläggning eller grund för företagets lönestruktur – du väljer själv!

Eftersom lönekartläggning omgärdas av lagkrav, exempelvis diskrimineringslagen, kommer man inte undan – den ska helt enkelt göras. Vi vill därför att det ska vara så smidigt som möjligt för dem som vill följa lagkraven utan att arbetet blir tungrott. Samtidigt går det att använda lönekartläggningen till väldigt mycket mer.

En bra genomförd kartläggning kan ligga till grund för en sund och hållbar lönestruktur. Därför är vårt verktyg – Lönekartläggning – skalbart. Det är byggt både för dem som i första hand vill uppfylla lagkraven och för dem som vill använda lönekartläggningen som underlag och verktyg för andra områden, till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader.

 

 

Dokumentation och analys för din lönekartläggning

Med verktyget Lönekartläggning från Draftit leds du snabbt och enkelt igenom arbetsvärderingen och lönekartläggningen. I verktyget visas avvikelser och du får förslag på vilka områden som eventuellt kräver åtgärder. Allt dokumenteras under processens gång och resultatet blir en färdig rapport som möter DO:s krav.

Genom att analysera eventuella löneskillnader direkt i systemet blir all dokumentation tydlig redan från början. Du kan med andra ord börja i liten skala och sedan öka omfattningen utifrån era behov.

Har ni kommit långt och är en större koncern kan Lönekartläggning användas för kartläggning och löneanalys av flera legala enheter. Processen blir enklare och du får en bättre koncernövergripande bild.

Video: Så fungerar Draftit Lönekartläggning

 

 

Med stöd för en enkel och effektiv lönekartläggning

Draftits Lönekartläggning innehåller en rad stödfunktioner och verktyg som gör ert arbete både enklare och effektivare. Systemet har en flexibel uppbyggnad för att kunna passa just er ambitionsnivå. Några av funktionerna i verktyget:

  • Hög grad av automatisering
  • Lönekartläggningsrapport som tydligt visar problemområden, avvikelser och jämförelser
  • Färdiga rapporter utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) krav
  • Lönejämförelser mellan lika och likvärdiga arbeten
  • Analys av löner för kvinnodominerande grupper

 

Vi erbjuder konsultstöd för bästa möjliga lönekartläggning

 BasStandardPremium
 
Vi hjälper er att importera löneinformationen på rätt sätt i verktyget.
Genomgång av hur verktyget fungerar för att säkerställa en kvalitativ rapport över er lönekartläggning.
Fri teknisk support alla vardagar.
Workshop på cirka tre timmar eller 3 tillfällen a 1 timme, där vi går igenom det viktigaste inom lönekartläggning.
Draftit genomför lönekartläggningen åt er.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Boka din visning av Draftit Lönekartläggning

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg Draftits andra lösningar för HR och personalansvariga.

HR Expert
Lön Expert
Medarbetarportal