Lön Expert Kommun

Juridiskt stöd för lönehantering i kommun och landsting

Lär dig mer om hur vi kan underlätta ditt lönearbete

 

Ett digitalt verktyg för kommunens löneadministratörer och -specialister

Med Lön Expert Kommun har du ett heltäckande juridiskt stöd i det dagliga arbetet. Lönesystemet sköter mycket och med korrekt underlag kan du enkelt kontrollera och justera beräkningar och inställningar, samt besvara alla frågor från organisationen.

Här får du lagboken, AB, skatterätt och kollektivavtal samlat i ett digitalt verktyg, tillsammans med vår uppskattade frågeservice. Med vår lösning behöver du aldrig fråga dig om regeln gäller för er – vi har redan anpassat texter och beräkningar för kommunal sektor.

 

Uppdaterad lagstiftning samlad i en pedagogisk lösning

Med ett digitalt stöd finns lagboken, uppdaterade avtal och pärmar med riktlinjer och regler samlat i en digital plattform. Fördelen är att innehållet löpande uppdateras och dessutom anpassas till din vardag.

Frågorna blir färre, besluten enklare och med våra pedagogiska texter kan du också förklara dina beslut för både chefer och kollegor. Varje lönespecialist och -administratör förtjänar ett sökbart arkiv med alla regler och lagar som gäller för den kommunala sektorn.

 

 

 

Krisportalen – ditt juridiska stöd under coronakrisen

När du väljer Lön Expert får du även tillgång till Krisportalen som samlar de rekommendationer och riktlinjer som gäller under coronakrisen. Här får du djupgående information om bland annat:

  • Smittbärarpenning
  • Slopat karensavdrag
  • Sjuklön
  • Anstånd med skatteinbetalning
  • Arbetsgivaravgifter

 

Maria Lundin på Krokoms Kommun

Maria Lundin, Lönehandläggare Krokums kommun

Fråga Experten tycker jag är suverän. Jag får snabbt svar på svåra frågor från medarbetare eller chefer. Svaren är aktuella och tydliga.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du få en personlig visning av Lön Expert för kommunala verksamheter?

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen

HR Expert
Chefsportal
Lön Expert Kommun