KIRA

Kvalitetssäkra er arbetsmiljö
med hjälp av KIRA

KIRA – ert stöd till en bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete – för en bättre arbetsplats

Engagemang, glädje och ett härligt driv! Det är saker som kännetecknar en framgångsrik arbetsplats. Det är så klart en utmaning att nå dit. Utöver arbetsolyckor och skador förekommer det tyvärr också kränkningar och andra psykosociala problem i arbetslivet.

Därför finns KIRA, ett digitalt verktyg för att både hantera och förebygga händelser i er arbetsmiljö. Med verktyget minskar ni den administrativa bördan och bygger samtidigt en verksamhet för framgång!

För en säkrare och mer trivsam arbetsplats

Visste du att du som verksamhetsansvarig måste driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? En viktig del i SAM är att fortlöpande undersöka, förebygga, anmäla och åtgärda de risker som finns i verksamheten.

KIRA ger dig kontroll över hela processen med alla ärenden samlade på ett ställe. Du kan fatta beslut baserade på fakta från tidigare händelser och arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor för långsiktiga resultat.

Video: Så fungerar KIRA i praktiken.

Hur fungerar KIRA?

KIRA står för Kränkande behandling, Incidenter, Riskobservationer och Arbetsskador. Med KIRA slipper du hantera ärenden manuellt, du kan också pausa och återuppta ditt arbete när du vill. Alla ärenden och personuppgifter i KIRA hanteras enligt GDPR för att du ska känna dig trygg med att ingen obehörig kommer åt känslig information.

När olyckan är framme, eller en risk observeras, är det lätt att göra en anmälan. Information om vad, var och när registreras smidigt via vårt enkla formulär.

I KIRA notifieras den ansvarige att det inkommit ett ärende som kräver åtgärd. KIRA påminner också om ett ärende inte hanteras tillräckligt skyndsamt.

 

 

Vad är kränkande särbehandling?
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt.

Vad är en incident?
Incident, eller tillbud, är en oönskad händelse som hade kunnat leda till personskada.

Vad är en riskobservation?
Riskobservation är uppmärksammandet av en händelse som hade kunnat leda till ett tillbud eller arbetsskada

Vad är en arbetsskada?
Arbetsskada är en sjukdom eller ett olycksfall som beror på eller inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet.

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Boka en visning av KIRA

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Nyfiken på några av våra andra lösningar för HR- och personalansvariga?

HR Expert
Chefsportal
E-learning Arbetsrätt