HR Expert

Juridiskt stöd i digitalt format
för HR & personalansvariga

Lär dig mer om hur HR Expert kan hjälpa er

 

Sveriges mest omfattande arbetsrättsliga stödverktyg

HR Expert är mer än en digital lagbok. För personalansvariga och HR-avdelningar ger den ett juridiskt stöd och svarar på frågor och processer som uppkommer i det dagliga arbetet.

Välj en trygg punkt där du alltid får svar utifrån situationen, oavsett om det gäller anställning, semester eller förmåner.

 

 

Du har alltid kvalitetssäkrad juridik nära till hands

HR Expert är framtagen i nära samarbete med jurister och områdesexperter. Handböckerna innehåller aktuell förädlad juridik, författad på ett sätt så att alla kan förstå och applicera den i praktiken.

Med HR Expert har du alltid juridiken nära till hands. Förädlade lagtexter kompletteras med arbetsrättsliga processer, nyheter, mallar och ett arkiv av AD-domar. Våra expertprodukter är kända och uppskattade för sin goda pedagogik.

 

 

Kristian Randel, HR-chef på Orango

Kristian Randel, HR-Chef på Orango

Exempeltexterna med handfasta råd tillsammans med Frågeservicen har sparat oss många tusenlappar i advokatarvoden, men också tid. Precis som sökfunktionen för till exempel AD-domar.

En försmak på de mest populära områdena i HR Expert

Semester

Semesterlagen är detaljerad, vilket kräver beräkningar för att tillämpa lagstiftningen korrekt. Semesterplanering handlar om allt från semester i samband med föräldraledighet, hur många semesterdagar anställda får spara och i vilken ordning dagarna ska tas ut.

Sjukskrivning

Sjukskrivning på grund av stress och utmattningssyndrom ökar, vilket kräver ett ansvar från arbetsgivaren. Rehabilitering och plan för återgång i arbete ansvarar arbetsgivaren vanligen för, även om Försäkringskassan många gånger är inblandade.

Arbetsmiljö

Alla arbetsplatser måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det handlar både om fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi och risk för arbetsskada, samt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Verktyget KIRA hjälper er att praktiskt hantera dessa frågor.

Uppsägning & avsked

För personalansvariga är det viktigt att förstå vad som är en saklig grund för uppsägning samt hur lång uppsägningstid som medarbetarna har rätt till beroende på anställningstid.

Föräldraledighet

Föräldrar har enligt lag rätt till ett antal föräldradagar per barn, ofta med föräldrapenning från Försäkringskassan. Som arbetsgivare kan du sällan neka föräldraledighet, och reglerna är många eftersom föräldraledigheten kan se väldigt olika ut från fall till fall.

Varning & misskötsel

Hur hanterar du olovlig frånvaro eller arbetsvägran hos en medarbetare? Misskötsamhet kan leda till både varning och erinran. Den anställde har också vissa skyldigheter gentemot arbetsgivaren. såsom lojalitetsplikten.

 

Krisportalen – ditt juridiska stöd under coronakrisen

När du använder HR Expert ingår just nu Krisportalen – ett stöd för att tolka och sprida korrekt information om corona. Få svar på dina frågor om vad som gäller, vilka regelverk som påverkas och vilka beslut som kan fattas inom bland annat dessa områden:

 • Riskbedömning
 • Distansarbete
 • Stöd för korttidsarbete
 • Uppsägning pga ändrade arbetsförhållanden
 • Återkalla semester

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du få en personlig visning av HR Expert?

Vill du istället bli uppringd?

1 Välj datum & tid
2 Fyll i dina kontaktuppgifter
 • November 2020

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30

  24 November, 2020

  25 November, 2020

  26 November, 2020

  27 November, 2020

  30 November, 2020

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen

Medarbetarportal
Lön Expert
KIRA