HR Expert

Juridiskt stöd i digitalt format
för HR & personalansvariga

Välj anpassning HR Expert Kommun NejJa

Lär dig mer om hur HR Expert kan hjälpa er

 

Sveriges mest omfattande arbetsrättsliga stödverktyg

HR Expert är mer än en digital lagbok. För personalansvariga och HR-avdelningar ger den ett juridiskt stöd och svarar på frågor och processer som uppkommer i det dagliga arbetet.

Välj en trygg punkt där du alltid får svar utifrån situationen, oavsett om det gäller anställning, semester eller förmåner.

 

 

Du har alltid kvalitetssäkrad juridik nära till hands

HR Expert är framtagen i nära samarbete med jurister och områdesexperter. Handböckerna innehåller aktuell förädlad juridik, författad på ett sätt så att alla kan förstå och applicera den i praktiken.

Med HR Expert har du alltid juridiken nära till hands. Förädlade lagtexter kompletteras med arbetsrättsliga processer, nyheter, mallar och ett arkiv av AD-domar. Våra expertprodukter är kända och uppskattade för sin goda pedagogik.

 

En försmak på de mest populära områdena i HR Expert

Semester

Semesterlagen är detaljerad, vilket kräver beräkningar för att tillämpa lagstiftningen korrekt. Vanliga semesterfrågor handlar om semester i samband med föräldraledighet, hur många semesterdagar anställda får spara och i vilken ordning dagarna ska tas ut.

Sjukskrivning

Sjukskrivning på grund av stress och utmattningssyndrom ökar, vilket kräver ett ansvar från arbetsgivaren. Rehabilitering och plan för återgång i arbete ansvarar arbetsgivaren vanligen för, även om Försäkringskassan många gånger är inblandade.

Arbetsmiljö

Alla arbetsplatser måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det handlar både om fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi och risk för arbetsskada, samt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Uppsägning & avsked

För personalansvariga är det viktigt att kunna reglerna för hur en uppsägning kan gå till samt hur lång uppsägningstid som medarbetarna har rätt till beroende på anställningstid.

Föräldraledighet

Föräldrar har enligt lag rätt till ett antal föräldradagar per barn, ofta med föräldrapenning från Försäkringskassan. Som arbetsgivare kan du sällan neka föräldraledighet, och reglerna är många eftersom föräldraledigheten kan se väldigt olika ut från fall till fall.

Varning & misskötsel

Hur hanterar du olovlig frånvaro eller arbetsvägran hos en medarbetare? Misskötsamhet kan leda till både varning och erinran. Den anställde har också vissa skyldigheter gentemot arbetsgivaren. såsom lojalitetsplikten.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du få en personlig visning av HR Expert?

  • Gör som 10 000 andra, få uppdateringar inom lagstiftning, omvärldsbevakning, guider och erbjudanden direkt till inkorgen.
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen

Medarbetarportal
Lön Expert
Chefsportal