HR Expert

Juridiskt stöd i digitalt format
för HR och personalansvariga

Lär dig mer om hur HR Expert kan hjälpa er

 

Sveriges mest omfattande arbetsrättsliga stödverktyg

HR Expert är mer än en digital lagbok. För dig som arbetar inom HR eller med personalansvar är verktyget ett uppskattat juridiskt stöd som svarar på frågor som uppkommer i det dagliga arbetet.

Med stöd av HR Expert kan du ta trygga beslut, oavsett om det gäller föräldraledighet, anställningsfrågor eller arbetsmiljöproblem. Två tredjedelar av Sveriges kommuner och över 1400 företag använder redan verktyget, som finns anpassat för kommun, region och näringslivet.

 

 

Kristian Randel, HR-chef på Orango

Kristian Randel, HR-Chef på Orango

Exempeltexterna med handfasta råd tillsammans med Frågeservicen har sparat oss många tusenlappar i advokatarvoden, men också tid. Precis som sökfunktionen för till exempel AD-domar.

 

Gör rätt med hjälp av en virtuell HR-expert

HR Expert är framtaget i nära samarbete med jurister och områdesexperter. Förädlade lagtexter kompletteras med arbetsrättsliga processer, nyheter, dokumentmallar och ett arkiv av AD-domar. Verktyget sätter lagstiftningen i ett sammanhang, så att du kan förstå och applicera juridiken i praktiken.

När du inte vet hur en situation ska hanteras kan du söka efter svar i frågebanken samt använda vår frågeservice, med skriftligt svar från Draftits experter inom 48 timmar.

 

 

Anpassat innehåll för kommun, region och näringsliv

HR Expert finns i olika versioner för att passa alla verksamheters behov. Välj mellan:

  • Kommun och region
  • Näringsliv

Välj en trygg punkt där du alltid får svar utifrån situationen, oavsett om det gäller anställning, semester eller förmåner. Draftits expertverktyg är kända och uppskattade för sin användarvänlighet. Boka en demo för att se hur HR Expert kan underlätta ditt arbete.

 

En försmak på de mest populära områdena i HR Expert

Semester

Semesterlagen är detaljerad, vilket kräver beräkningar för att tillämpa lagstiftningen korrekt. Semesterplanering handlar om allt från semester i samband med föräldraledighet, hur många semesterdagar anställda får spara och i vilken ordning dagarna ska tas ut.

Sjukskrivning

Sjukskrivning på grund av stress och utmattningssyndrom ökar, vilket kräver ett ansvar från arbetsgivaren. Rehabilitering och plan för återgång i arbete ansvarar arbetsgivaren vanligen för, även om Försäkringskassan många gånger är inblandade.

Arbetsmiljö

Alla arbetsplatser måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det handlar både om fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi och risk för arbetsskada, samt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Verktyget Arbetsmiljö Incident hjälper er att praktiskt hantera dessa frågor.

Uppsägning & avsked

För personalansvariga är det viktigt att förstå vad som är en saklig grund för uppsägning samt hur lång uppsägningstid som medarbetarna har rätt till beroende på anställningstid.

Föräldraledighet

Föräldrar har enligt lag rätt till ett antal föräldradagar per barn, ofta med föräldrapenning från Försäkringskassan. Som arbetsgivare kan du sällan neka föräldraledighet, och reglerna är många eftersom föräldraledigheten kan se väldigt olika ut från fall till fall.

Varning & misskötsel

Hur hanterar du olovlig frånvaro eller arbetsvägran hos en medarbetare? Misskötsamhet kan leda till både varning och erinran. Den anställde har också vissa skyldigheter gentemot arbetsgivaren. såsom lojalitetsplikten.

 

Krisportalen – ditt juridiska stöd under coronakrisen

När du använder HR Expert ingår just nu Krisportalen – ett stöd för att tolka och sprida korrekt information om corona. Få svar på dina frågor om vad som gäller, vilka regelverk som påverkas och vilka beslut som kan fattas inom bland annat dessa områden:

  • Riskbedömning
  • Distansarbete
  • Stöd för korttidsarbete
  • Uppsägning pga ändrade arbetsförhållanden
  • Återkalla semester

 

Välj vilken version som passar din verksamhet

 HR Expert StandardHR Expert Premium
 Pris från:6 900 krPris från:9 900 kr
Juridisk handbok med frågebank och frågeservice
Dokumentmallar, lagstiftning, AD-domar och rättsdata
Lagstiftning och AD-domar med referat från våra experter
Tillgång till extensiv rättsdata och praxis

Anpassat innehåll

Anpassa för kommun och region (kollektivavtal ingår)

Tillval

Importera ert kollektivavtal

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du få en personlig visning av HR Expert?

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen

Medarbetarportal
Lön Expert
Arbetsmiljö Incident