HR Expert Kommun

En virtuell expert för frågor inom
arbetsrätt och arbetsmiljö

Läs mer om hur HR Expert Kommun kan hjälpa er

 

Kommuners HR-avdelning väljer ett juridiskt stöd från Draftit

HR Expert Kommun är ett uppskattat juridiskt stöd för HR-avdelningar i hela Sverige. Förädlade texter om arbetsrätt och personalfrågor paketeras i en pedagogisk struktur. Du får svar utifrån situationen, oavsett om det gäller föräldraledighet, tjänsteresor eller personalrutiner. Gör som två tredjedelar av Sveriges kommuner, välj HR Expert.

 

 

Premium med extensiv rättsdata

Med tillägget Premium får du ett extensivt digitalt arkiv med rättsdata och domar från Arbetsdomstolen som sträcker sig från 1929 och framåt. Lagstiftning inom personalområdet finns i fulltext och arkivet är anpassat för kommunal sektor.

  • Läs korta referat som sammanfattar andemeningen.
  • Ta del av propositioner, utredningar och promemorior.
  • Domar från bland annat EU-domstolen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

Rätt från början med uppdaterat juridiskt underlag

Med HR Expert Kommun har du alltid uppdaterat juridiskt underlag nära till hands. Texterna sätter lagstiftningen i ett sammanhang, så att du kan förstå och applicera juridiken i praktiken.

Produkten är framtagen i samarbete med våra juridiska experter. När du inte vet hur en situation ska hanteras använder du frågeservicen, med skriftligt svar från experten inom det specifika området.

 

En försmak på de mest populära områdena i HR Expert

Semester

Semesterlagen är detaljerad, vilket kräver olika slags beräkningar för att tillämpa lagstiftningen korrekt. Vanliga frågor om semester handlar till exempel om semester i samband med föräldraledighet och visstidsanställning, till hur många semesterdagar anställda får spara och i vilken ordning dagarna ska tas ut.

Sjukskrivning

Sjukskrivning på grund av stress och utmattningssyndrom ökar, vilket kräver ett ansvar från arbetsgivaren. Rehabilitering och plan för återgång i arbete ansvarar arbetsgivaren vanligen för, även om Försäkringskassan många gånger är inblandade.

Arbetsmiljö

Alla arbetsplatser måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det handlar både om fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi och risk för arbetsskada, samt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn inom detta område som alla verksamheter måste prioritera.

Uppsägning & avsked

En anställning kan upphöra genom egen uppsägning eller avsked på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. För personalansvariga är det viktigt att kunna reglerna för hur en uppsägning kan gå till samt hur lång uppsägningstid som medarbetarna har rätt till beroende på anställningstid.

Föräldraledighet

Föräldrar har enligt lag rätt till ett antal föräldradagar per barn, ofta med föräldrapenning från Försäkringskassan. Som arbetsgivare kan du sällan neka föräldraledighet, men ansökan måste komma in två månader i förväg. Reglerna är många eftersom föräldraledigheten kan se väldigt olika ut från fall till fall.

Varning & misskötsel

Hur hanterar du olovlig frånvaro eller arbetsvägran hos en medarbetare? Misskötsamhet kan leda till både varning och erinran. Upprepad misskötsel kan leda till uppsägning eftersom den anställde också har vissa skyldigheter gentemot arbetsgivaren. såsom lojalitetsplikten.

 

Krisportalen – ditt juridiska stöd under coronakrisen

När du använder HR Expert ingår just nu Krisportalen – ett extra stöd som hjälper dig att tolka och sprida korrekt information om corona. Här får du svar på vad som gäller, vilka regelverk som påverkas och vilka beslut som kan fattas inom bland annat dessa områden:

  • Riskbedömning
  • Distansarbete
  • Stöd för korttidsarbete
  • Uppsägning pga ändrade arbetsförhållanden
  • Återkalla semester

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Boka din visning av HR Expert Kommun

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen