Handboksguiden

Handboksguiden - skapa, lansera och underhåll er personalhandbok

Låt oss visa hur Handboksguiden används i praktiken

 

Enklaste vägen till en färdig personalhandbok

Personalhandboken är samlingsplatsen för verksamhetens riktlinjer, personalpolitik och rutiner. Det är viktig information, men som ofta tar mycket tid i anspråk. Därför finns Handboksguiden som din mall för att skapa, lansera och underhålla er personalhandbok, information riktad till chefer eller annan HR-relaterad information på ert intranät.

 • Handbokstexter och mallar som kan användas rakt av eller anpassas.
 • Förslag på innehållsträd ger exempel på struktur för relevanta kapitel.
 • Gör-så-här-guider beskriver varför avsnittet är viktigt och hur du använder texten.

 

Personalhandbokens innehåll speglar verksamheten

Nästan all nödvändig information om arbetsrätt och arbetsmiljö är gemensam för alla verksamheter. Därför fungerar Handboksguiden utmärkt som grund i ert interna arbete. Digital personalhandbok, chefshandbok eller en utskriven PDF spelar ingen roll – Draftits handbokstexter kan användas av alla.

För att ytterligare anpassa innehållet efter er verksamhet kan ni anpassa Handboksguiden specifikt för:

 • Privat sektor – både på svenska och engelska
 • Kommunal verksamhet
 • Kyrkor, stift och pastorat

Ladda ner din guide för att i fem enkla steg skapa en framgångsrik struktur för er internkommunikation.

 

Vem ska använda Handboksguiden?

Handboksguiden passar både dig som har en befintlig personalhandbok eller chefshandbok, men även om du planerar att ta fram en ny.

 • För större organisationer fungerar Handboksguiden som ett uppdaterat stöd för HR eller den som administrerar er personalhandbok eller er chefshandbok. Med månatliga produktbrev vet du alltid vilka avsnitt som behöver uppdateras.
 • Mindre organisationer kan använda handbokstexterna som de är. Kanske lägger du till en sida om lokala rutiner, svårare än så behöver det inte vara.

Vi hjälper dig givetvis att komma igång när du väljer en Medarbetarportal eller Chefsportal från Draftit.

 

Draftits 5 bästa tips för att
komma igång med
personalhandboken

 

 

1. Avsätt tid för projektet

Planera i förväg in tid i kalendern för att arbeta med personalhandboken. Då det är mycket innehåll att navigera är det en fördel om du kan avsätta större block av tid eller till och med en heldag.

 

 

2. Innehållsträdet skapar en struktur

Var ska man börja? Med hjälp av ett innehållsträd ser du alla kapitel och avsnitt som ska finnas i personalhandboken. Med Handboksguiden får du förslag på vilka kapitel du kan börja med. Personalrutiner, semester, sjukdom, lön och arbetsmiljö är exempel på områden som alla verksamheter behöver ha tydlig information om.

 

 

3. Skapa mål och delmål

När ska allt vara klart? Genom tydliga delmål blir det enklare att systematiskt arbeta sig framåt i projektet. Skriv vilka kapitel du ska arbeta med under varje arbetspass. Det gör det också enklare att se om målen och tidsplanen är realistisk.

 

 

4. Påbörja arbetet med mottagaren i fokus

När du har planen lagd och satt upp tydliga mål är det dags att påbörja arbetet. Kom alltid ihåg vem som ska läsa texterna – anpassa språket efter deras vardag. Lägg gärna till en sektion med svaren på de vanligaste frågorna i organisationen.

 

 

5. Dags för lansering

Närmar sig datumet för lansering? Om du har kort om tid är ett bra tips att dellansera personalhandboken. Då köper du dig tid samtidigt som det blir enklare att få medarbetarna att läsa det nya innehållet – ett kapitel i veckan är överkomligt att läsa igenom.

 

 

Krisportalen – ditt juridiska stöd under coronakrisen

När du använder Handboksguiden ingår just nu Krisportalen. Den underlättar för dig att tolka och sprida korrekt information om corona – vad som gäller, vilka regelverk som påverkas, vilka beslut som kan fattas. Här får du djupgående svar på frågor om bland annat:

 • Riskbedömning
 • Distansarbete
 • Stöd för korttidsarbete
 • Uppsägning p.g.a. ändrade arbetsförhållanden
 • Återkalla semester

 

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Boka en visning av Handboksguiden

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid
 • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg våra andra juridiskt säkrade produkter för HR, chefer och personalansvariga

Chefsportal
HR Expert
Medarbetarportal