Chefsportal

Chefsportalen - för en verksamhet
med trygga & tydliga chefer

Ladda ner produktbladet, eller kontakta oss för en visning

 

Digitalt chefsstöd för nya och erfarna chefer

Flertalet undersökningar visar att chefer ofta är osäkra på reglerna inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Med Chefsportalen finns gemensamma riktlinjer och rutiner kring personalfrågor samlade på ett ställe, vilket minskar antalet frågor och tvetydiga svar.

Oavsett om du är ny som chef eller en erfaren ledare skapar Chefsportalen en trygghet i chefsrollen som kan överföras in i verksamheten.

 

Arbetsrätt för chefer kombineras med interna rutiner

Chefsportalen kommer med färdigskrivna texter inom arbetsrätt och arbetsmiljö som skapar en tydlig grund för era chefer. Våra juridiska experter uppdaterar texterna löpande så att ni alltid följer aktuella lagar och regleringar.

En dedikerad projektledare hjälper dig att implementera ert interna material i plattformen och anpassa den till er grafiska profil.

 

Några populära avsnitt i Chefsportalen

Rekrytering

Rekryteringsprocesser är tidskrävande och kostsamma. Därför ska alla chefer veta vem som hanterar vad inför rekrytering och onboarding av nya medarbetare. En framgångsrik rekryteringsprocess stärker ert arbetsgivarvarumärke, medan en bristfällig process kan leda till motsatsen.

Innan, under & efter anställning

Mycket kan hända innan, under och efter en anställning. Här ska chefen ha koll på reglerna för olika anställningsformer, hur olika typer av arbetstid hanteras och rapporteras, diskrimineringsgrunder och åtgärder, samt hur den anställdes integritet hanteras enligt GDPR och interna rutiner.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en viktig återkommande punkt för alla chefer. Här finns utrymme för ett motiverande samtal som utvecklar medarbetaren och organisationen. Med en checklista blir det enkelt att hålla fokus i samtalet och ge konstruktiv feedback.

Lönesamtal

Lönerevision måste inte ske varje år, men det är ändå kutym att hålla lönesamtal årligen på de flesta arbetsplatser. Många chefer upplever detta som ett svårt samtal, där känsliga punkter måste bearbetas. Alla chefer behöver därför god förberedelse och ha fastställda bedömningskriterier som stöd inför lönesamtalet.

Rehabilitering

Den psykosociala arbetsmiljön måste chefer och arbetsgivaren arbeta kontinuerligt med. Antalet sjukskrivningar ökar och därmed blir rehabiliteringsprocessen väldigt viktig. När en arbetstagare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar måste t.ex. en plan för återgång i arbete upprättas.

Uppsägning

Att avsluta en anställning är aldrig roligt, men oavsett om det sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, så måste det ske på rätt sätt. De lagstadgade reglerna är viktiga, men det finns också flera mjuka värden som ska beaktas vid en uppsägning.

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsiv design
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du se hur Chefsportalen kan fungera i din verksamhet ?

  • Gör som 10 000 andra, få uppdateringar inom lagstiftning, omvärldsbevakning, guider och erbjudanden direkt till inkorgen.
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kom ihåg våra andra juridiskt säkrade produkter för HR, chefer och personalansvariga

HR Expert
Lön Expert
Medarbetarportal