Juridiska verktyg för en
regelsmart® verksamhet

Utforska våra verktyg för en regelsmart® verksamhet


HR Expert
HR Expert är mer än en digital lagbok. Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet.
E-learning Arbetsrätt
E-learning Grundläggande Arbetsrätt är en digital kurs för personalansvariga som behöver förstå arbetsrätten. Med rätt kompetens blir besluten korrekta från början, vilket sparar er både tid och pengar.
Lön Expert
Lön Expert för en korrekt hantering av lön och skatt. Besluten blir enklare, frågorna färre och reglerna tydligare.
Lönekartläggning
Lönekartläggning från Draftit gör den årliga lönekartläggningen enklare och ger dig värdefull data om er lönestruktur.
Medarbetarportal
Medarbetarportalen blir HR:s digitala kanal ut i organisationen. Varje medarbetare ser portalen som en självklar informationskälla.
Chefsportal
Chefsportalen är ett digitalt stöd för chefer. De kan tryggt hantera beslut om både personalfrågor och arbetsrätt.
Handboksguiden
Handboksguiden ditt stöd för att skapa, lansera och underhålla intern information. För dig som har en befintlig chefshandbok, personalhandbok eller för dig som planerar att ta fram en ny.  
Handling
Handling ger dig obegränsad tillgång till 900 dokument och dokumentmallar. Dokumenten är indelade i sakområden och sorterade i vanligt förekommande processer och aktiviteter.
Arbetsmiljö Incident
Arbetsmiljö Incident hjälper dig att på ett enkelt sätt hantera och förebygga kränkningar, incidenter, riskobservationer och arbetsskador på din arbetsplats.
Social Expert
Social Expert är din digitala nyckel till högre rättssäkerhet och kvalitet i sociala frågor. Det är nu enkelt att ta trygga beslut på korrekta grunder.
LSS Grundkurs
LSS Grundkurs är en digital kurs som på ett enkelt sätt hjälper dig som jobbar inom LSS att tolka de viktigaste lagarna och reglerna.
Skola
Draftit Skola erbjuder digitala verktyg som förenklar processer, systematiserar arbetsmetodik och vägleder skolor och förskolor till regelefterlevnad.
Privacy
Draftit Privacy hjälper organisationer att förbättra sitt dataskyddsarbete och upprätthålla regelefterlevnad enligt GDPR.

Framgångsrika organisationer har ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad. Det är smart. Vi kallar det regelsmart®.

 

Vi berättar gärna hur Draftits verktyg kan göra din verksamhet mer effektiv. Med nära 20 års erfarenhet av att stötta företag och organisationer i arbetet med regelefterlevnad hoppas vi att kunna hjälpa också dig.

Som kund hos Draftit får du:

  • Dedikerad kontaktperson – du pratar alltid med samma person
  • Fri teknisk support
  • Stöd inom ett flertal regelområden

Men ta inte vårt ord för det! Istället får gärna läsa vad våra kunder berättar om sin resa med Draftit.

Välkommen till Draftits stora familj


HR & Lön
Skola
Social
Privacy

 

Draftit hjälper dig att arbeta effektivt med regelefterlevnad. Våra verktyg är utvecklade för att lösa utmaningar inom områden HR & lön, skola, privacy & dataskydd samt social omsorg.

Klicka på ett område för att komma vidare.

Med vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad