Juridiska verktyg för en
regelsmart® verksamhet

Ta ett första steg - läs mer om våra produkter inom HR, lön och ledarskap


HR Expert
HR Expert är mer än en digital lagbok. Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet.
E-learning Arbetsrätt
E-learning inom Grundläggande Arbetsrätt är en digital kurs för chefer och personalansvariga. Med rätt kompetens blir besluten korrekta från början, vilket sparar er både tid och pengar.
Lön Expert
Lön Expert för en korrekt hantering av lön och skatt. Besluten blir enklare, frågorna färre och reglerna tydligare.
Medarbetarportal
Medarbetarportalen blir HR:s digitala kanal ut i organisationen. Varje medarbetare ser portalen som en självklar informationskälla.
Chefsportal
Chefsportalen är ett digitalt stöd för chefer. De kan tryggt hantera beslut om både personalfrågor och arbetsrätt.
Personalhandbok
Personalhandbok med juridiskt säkrade texter. Kan användas direkt eller kompletteras med egna interna rutiner och riktlinjer.  

Framgångsrika organisationer har ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad. Det är smart. Vi kallar det regelsmart®.

 

Vi sätter lagstiftningen i ett sammanhang där du känner dig hemma. Med ett proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad fattar ni trygga och korrekta beslut. Det sparar er både tid och pengar som istället kan investeras i kärnverksamheten.

Välkommen till Draftits stora familj


Privacy
HR & Lön
Social
Skola

Visste du att Draftit består av flera bolag i en koncern? Våra systerbolag är precis som oss specialiserade på regelefterlevnad, fast inom andra juridiska områden.

Draftit är verksamt inom affärsområdena Privacy, HR & Lön, Skola och Social. Klicka på en ikon för att läsa mer.

Hur stärker våra produkter just din verksamhet?
Det berättar vi gärna mer om i ett samtal