Juridiska verktyg för en
regelsmart® verksamhet

Ta ett första steg - läs mer om våra produkter inom HR, lön och ledarskap


HR Expert
HR Expert är mer än en digital lagbok. Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet.
E-learning Arbetsrätt
E-learning Grundläggande Arbetsrätt är en digital kurs för personalansvariga som behöver förstå arbetsrätten. Med rätt kompetens blir besluten korrekta från början, vilket sparar er både tid och pengar.
Lön Expert
Lön Expert för en korrekt hantering av lön och skatt. Besluten blir enklare, frågorna färre och reglerna tydligare.
PAY Lönekartläggning
PAY™ Lönekartläggning gör den årliga lönekartläggningen enklare och ger dig värdefull data om er lönestruktur.
Medarbetarportal
Medarbetarportalen blir HR:s digitala kanal ut i organisationen. Varje medarbetare ser portalen som en självklar informationskälla.
Chefsportal
Chefsportalen är ett digitalt stöd för chefer. De kan tryggt hantera beslut om både personalfrågor och arbetsrätt.
Personalhandbok
Personalhandbok med juridiskt säkrade texter. Kan användas direkt eller kompletteras med egna interna rutiner och riktlinjer.  
Social Expert
Social Expert är din digitala nyckel till högre rättssäkerhet och kvalitet i sociala frågor. Det är nu enkelt att ta trygga beslut på korrekta grunder.
LSS Expert
LSS Expert hjälper er att tolka lagen, få djupare insikt och större handlingsutrymme – vilket gynnar både personal och klienter.
Assistans Expert
Assistans Expert är ett juridisk stöd för privata assistansanordnare. Handboken tolkar juridiken särskilt för din arbetssituation.
LSS Grundkurs
LSS Grundkurs är en digital kurs som på ett enkelt sätt hjälper dig som jobbar inom LSS att tolka de viktigaste lagarna och reglerna.

Framgångsrika organisationer har ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad. Det är smart. Vi kallar det regelsmart®.

 

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du tillgång till smarta guider, intressanta artiklar och exklusiva eventinbjudningar. Vi hjälper dig att ligga i framkant inom arbetsrätt, lönefrågor och personalhantering. Varmt välkommen in i gemenskapen!

Håll dig uppdaterad

Välkommen till Draftits stora familj


HR & Lön
Skola
Social
Privacy

Visste du att Draftit består av flera specialistområden? Vi hjälper dig att arbeta effektivt med regelefterlevnad inom områdena Privacy, HR & Lön, Skola och Social. Klicka på ett område för att läsa mer.

Hur stärker våra produkter just din verksamhet?
Det berättar vi gärna mer om i ett samtal