Våra experter är en viktig del av Draftits tjänster

På LinkedIn delar vi med oss av nyheter, tips och kommande förändringar

 

Högkvalitativt & pedagogiskt stöd till din verksamhet

Flera av experterna har samarbetat med Draftit under många år, och tillsammans skapar vi innehåll som skapar värde för dig och dina kollegor i ert dagliga arbete.

Att du känner dig trygg och nöjd med oss är det viktigaste vi har. Med experternas kompetens inom respektive område kan Draftit erbjuda tjänster med aktuell lagstiftning som håller en hög juridisk nivå.

 

Här kan du läsa mer om de experter som samarbetar med Draftit

Ann-Katrin_Vestberg_Expert-Draftit

Ann-Katrin Vestberg

Ann-Katrin har arbetat inom det löneadministrativa området sedan 1982. Hon har sedan dess arbetat praktiskt med löneadministration och som lärare inom ämnet.

Hon har också arbetat med produktutveckling när programmen Kontek Lön och Kontek Resa utvecklades. Utöver hennes erfarenheter inom lön var hennes roll att arbeta med design och att tillföra användarvänligheten i produkterna.

Jonas-Stenmo_Expert-Draftit

Jonas Stenmo

Jonas Stenmo är arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av praktisk tillämpning, allt från HR-juridiken i vardagen till processer i Arbetsdomstolen.

Idag arbetar han som chefsjurist vid Almega. Han har dessförinnan arbetat som arbetsrättsjurist och förhandlare vid såväl Bank- institutens Arbetsgivarorganisation, BAO, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Tjänsteföretagen.

Viola-Bostrom_Expert-Draftit

Viola Boström

Viola Boström är juris dr och universitetslektor med familjerätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt som specialitet. Viola har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation.

Hon är redaktör för boken Skoljuridik, och har skrivit flera av bokens kapitel.

Erica Johansson

Erica Johansson har 17 års erfarenhet av arbete med barn- och unga, som utredande socialsekreterare med utredningar både enligt SoL och LVU. Erica har arbetat både med utredning och med verkställighet av beslut av insatser/åtgärder samt uppföljning av dessa. Erica har stor erfarenhet av förhandlingar i både förvaltnings- och kammarrätt.

Sedan hösten 2016 arbetar Erica som kurator i sjukvården, främst med samtal med vuxna patienter som har autism; nivå 1. Förutom samtal arbetar Erica även med samarbete med myndigheter och vuxenpsykiatrin, gör utredningar avseende god man samt råd och stöd enligt LSS, håller i gruppverksamhet för psykoedukation för patienter med autism och deras anhöriga, samt ger patienter samhälls-, ekonomisk- och juridisk information.

Staffan-Ingmanson_Expert-Draftit

Staffan Ingmanson

Staffan Ingmanson är juris dr och universitetslektor med arbetsrätt och europeisk integrationsrätt som specialitet. Han undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet.

Staffan har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö och diskriminering.

Eva-Gluckman_Expert-Draftit

Eva Glückman

Eva Glückman är arbetsrättsjurist med erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Eva är idag förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagen (GFF).

Tidigare har Eva arbetat som chefsjurist hos TransportGruppen och som arbetsrättsjurist på Landstingsförbundet och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation). Eva har arbetat med såväl centrala kollektivavtalsförhandlingar som arbetsrättsliga processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter.

Martin-Stenmo_Expert-Draftit

Martin Stenmo

Martin Stenmo är arbetsrättsjurist på Nobina som är Nordens största operatör av kollektivtrafik med över 11 000 medarbetare.

Tidigare har Martin arbetat som arbetsrättsjurist på Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation och hanterar över 140 olika kollektivavtal med samtliga arbetar- och tjänstemannaförbund på svensk arbetsmarknad som motparter.

Christer Hjert

Christer Hjert är en av landets mest erfarna jurister och konsult inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Han håller även utbildningar inom allmän förvaltningsrätt och skriver lagkommentarer.

Nina-Nilsson_Expert-Draftit

Nina Nilsson

Nina Nilsson är jur.kand. med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt skadeståndsrätt som specialitet. Hon undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet.

Nina har arbetat som jurist i närmre 20 år och har varit anställd vid både förvaltningsdomstol och statlig myndighet men har sedan 2007 arbetat vid universitetet och undervisat på heltid.

Jimmy-Andersson_Expert-Draftit

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson är förhandlingschef i Tyresö kommun, vilket bland annat innebär att han har det övergripande ansvaret för att organisationen följer arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal samt företräder kommunen i förhandlingssammanhang.

Jimmy har ca tio års praktisk erfarenhet från olika roller med ansvar för lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är han en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.

Veronica-Molander_Expert-Draftit

Veronica Molander

Veronica Molander är arbetsrättsjurist med mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Hon är en van föreläsare och har mångårig erfarenhet kring utbildning i praktisk arbetsrätt för chefer.

Längst erfarenhet har hon inom kommun- och landstingssektorn där hennes senaste anställning var som förhandlingschef på Landstinget i Värmland. Nu är hon konsult inom området och stöttar arbetsgivare i alla branscher och sektorer.

Maria Pålhammar

Maria Pålhammar har praktisk erfarenhet från LSS sedan 1994. Som längst har hon jobbat som biståndshandläggare, främst gällande LSS, samt som enhetschef inom både kommunala och privata verksamheter. Idag är Maria konsult inom LSS-området och jobbar mycket med rådgivning, ärendehandledning, föreläsningar och som inhyrd LSS-handläggare i olika kommuner.

Utforska våra juridiskt säkrade produkter för HR, chefer och personalansvariga

HR Expert
Lön Expert
Medarbetarportal