Ett proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad.
Det är smart. Vi kallar det regelsmart®.

Vill du jobba på Draftit?

 

Du måste inte göra allt själv, vi hjälper dig

Målet är att utveckla lösningar som hjälper organisationer att navigera rätt. Alla har rätt att vara informerade om de regler och riktlinjer som gäller i verksamheten och det dagliga arbetet.

Därför finns Draftits juridiska verktyg som prisas för sin pedagogik och tydlighet. Tusentals svenska organisationer väljer redan att arbeta regelsmart. Det kan ni också göra.

Håll dig uppdaterad

 

 

Våra affärsområden

Visste du att Draftit består av flera specialistområden? Vi hjälper dig att arbeta effektivt med regelefterlevnad inom områdena Privacy, HR & Lön, Skola och Social. Klicka på ett område för att läsa mer.

HR & Lön
Skola
Social
Privacy

 

 

Juridik kan vara lättillgängligt för alla

Lagstiftningen är omfattande, och förändras över tid. Därför finns jurister, som är duktiga på att tolka lagen. Men de flesta organisationer har inte en jurist att rådfråga i varje beslut. Därför måste lagstiftningen sättas i ett sammanhang, anpassat för ditt dagliga arbete.

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi produkter som inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar dig tid.