Övervakning & Integritet: Hantering av data i digitaliseringens tidsålder

Mängder av data finns samlade i alla organisationer. Det gäller allt från ljudinspelningar och nedladdade filer, till personuppgifter om anställda och kunder. För att värna om personlig integritet krävs det kunskap om hur datan ska hanteras och lagras.

I detta faktablad får du lära dig mer om:

  • Digitala fotspår Kommunicera tydligt hur IT och datorutrustning ska användas
  • Övervakning Skydda verksamheten utan att inkräkta på individers integritet
  • Personalregister Personuppgifter hanteras enligt PuL
  • Arkivering & gallring På vilket sätt och hur länge ska datan lagras?
  • Gör som 10 000 andra, få uppdateringar inom lagstiftning, omvärldsbevakning, guider och erbjudanden direkt till inkorgen.
  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter