Varsågod!

Ladda ner kostnadsfria faktablad & guider

Med vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad

Tips för juridiska stödverktyg inom HR

Verktyget ska hjälpa dig att fatta rätt beslut, men också frigöra tid som bättre spenderas på andra uppgifter. Därför vill vi dela med oss a...

Läs mer

Vanliga frågor inom lön & skatt

När man som vi arbetar med frågor inom lön och skatt dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna. I detta faktab...

Läs mer

Vem kan man lita på?

För att undvika att organisationens intressen sätts på spel när anställda sitter på viktig information om organisationen, finns det flera la...

Läs mer

Semesterguiden för arbetsgivare inom offentlig sektor

För anställda inom kommun och landsting tillämpas semesterlagen, men kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) innebär flera undantag och ...

Läs mer

Semesterguiden för arbetsgivare enligt semesterlagen

Som arbetsgivare är du skyldig att planera och förlägga semesterdagar för dina anställda. Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagar...

Läs mer

10 råd för er personalhandbok

När bolag växer och antalet anställda börjar stiga uppstår ofta ett behov och en förväntan på att vara stringent. Det blir lätt en rörig dju...

Läs mer

Innan, under och efter föräldraledighet

För arbetsgivare kan det vara svårt att planera inför att medarbetarna tar föräldraledigt. Det finns mycket sällan möjlighet att neka föräld...

Läs mer

Uppsägning och avsked enligt reglerna i LAS

Det är sällan som uppsägningar, eller i värsta fall avsked, förknippas med något positivt. Det är därför det är så viktigt att känna till hu...

Läs mer

Löneförhöjning, förmåner & bruttolöneavdrag

Det finns många regler att förhålla sig till både vad gäller lönesättning och förmåner. Förhandling av lön och olika typer av förmåner är et...

Läs mer

Så enar & utvecklar digitala chefstöd ledarskapet

Allt fler företag investerar i digitala chefshandböcker eller chefsportaler. Målet är att försöka komma tillrätta med de utmaningar som leda...

Läs mer

Guiden till lyckad intern kommunikation

I denna guide kommer vi gå igenom några centrala aspekter som hjälper dig att lyckas med den interna kommunikationen i samband med HR-avdeln...

Läs mer

Intern kommunikationsplan inför semestern

Semestertider innebär ett lugnare tempo. Men innan lugnet lägger sig kan det vara bra att ligga steget före och reda ut frågetecken samt inf...

Läs mer

30 vanligaste misstagen inom arbetsrätten

När man som vi arbetar med frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna. V...

Läs mer

Organisatorisk & social arbetsmiljö: AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö kallas för AFS 2015:4. Vi beskriver grunden i föreskriften och för...

Läs mer

Personalhandboken är nyckeln till information

Kostnaden för att dela information har aldrig varit lägre. Det gör att vi ofta för säkerhets skull delar med oss av alltför mycket, vilket s...

Läs mer