Varsågod!

Ladda ner kostnadsfria faktablad & guider

Med vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad

Hantera och förebygg kränkningar och ohälsa på arbetsplatsen

Genom att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor kan man bland annat förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling på arbetsplatse...

Läs mer

Internkommunikation fem enkla steg till en framgångsrik struktur

Behovet av strukturerad internkommunikation växer i takt med att organisationen utvecklas. I detta faktablad får du veta hur du i fem enkla ...

Läs mer

Vanliga frågor och svar om lönekartläggning

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt ...

Läs mer

Vanliga frågor inom lön & skatt

När man som vi arbetar med frågor inom lön och skatt dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna. I detta faktab...

Läs mer

Innan, under och efter föräldraledighet

För arbetsgivare kan det vara svårt att planera inför att medarbetarna tar föräldraledigt. Det finns mycket sällan möjlighet att neka föräld...

Läs mer

Löneförhöjning, förmåner & bruttolöneavdrag

Det finns många regler att förhålla sig till både vad gäller lönesättning och förmåner. Förhandling av lön och olika typer av förmåner är et...

Läs mer

Organisatorisk & social arbetsmiljö: AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö kallas för AFS 2015:4. Vi beskriver grunden i föreskriften och för...

Läs mer

Semesterplanering för arbetsgivare enligt semesterlagen

Som arbetsgivare är du skyldig att planera och förlägga semesterdagar för dina anställda. Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagar...

Läs mer

Semesterplanering för arbetsgivare inom offentlig sektor

För anställda inom kommun och landsting tillämpas semesterlagen, men kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) innebär flera undantag och ...

Läs mer

Uppsägning och avsked enligt reglerna i LAS

Det är sällan som uppsägningar, eller i värsta fall avsked, förknippas med något positivt. Det är därför det är så viktigt att känna till hu...

Läs mer

Vem kan man lita på?

För att undvika att organisationens intressen sätts på spel när anställda sitter på viktig information om organisationen, finns det flera la...

Läs mer

Personalhandboken är nyckeln till information

Kostnaden för att dela information har aldrig varit lägre. Det gör att vi ofta för säkerhets skull delar med oss av alltför mycket, vilket s...

Läs mer