Varsågod!

Ladda ner kostnadsfria faktablad & guider

Med vårt nyhetsbrev håller du dig alltid uppdaterad

Hantera och förebygg kränkningar och ohälsa på arbetsplatsen

Genom att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor kan man bland annat förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling på arbetsplatse...

Läs mer

Vanliga frågor och svar om lönekartläggning

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt ...

Läs mer

Uppsägning och avsked enligt reglerna i LAS

Det är sällan som uppsägningar, eller i värsta fall avsked, förknippas med något positivt. Det är därför det är så viktigt att känna till hu...

Läs mer

Internkommunikation, fem enkla steg till en framgångsrik struktur

Behovet av strukturerad internkommunikation växer i takt med att organisationen utvecklas. I detta faktablad får du veta hur du i fem enkla ...

Läs mer

Internkommunikation, skapa innehåll som engagerar

Den interna kommunikationen är viktig för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. Med innehåll som engagerar kan du nämligen främja en po...

Läs mer

Internkommunikation, aktiviteter för en starkare arbetskultur

Var inte rädd för att involvera medarbetarna i kommunikationsarbetet. I detta faktablad pratar vi om hur du kan utveckla dialogen med dina m...

Läs mer

Vanliga frågor inom lön & skatt

När man som vi arbetar med frågor inom lön och skatt dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna. I detta faktab...

Läs mer

Semesterplanering för arbetsgivare enligt semesterlagen

Som arbetsgivare är du skyldig att planera och förlägga semesterdagar för dina anställda. Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagar...

Läs mer

Semesterplanering för arbetsgivare inom offentlig sektor

För anställda inom kommun och landsting tillämpas semesterlagen, men kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) innebär flera undantag och ...

Läs mer

Personalhandboken är nyckeln till information

Kostnaden för att dela information har aldrig varit lägre. Det gör att vi ofta för säkerhets skull delar med oss av alltför mycket, vilket s...

Läs mer