Utforska våra portaler

Tydlig kommunikation och samlad information i alla lägen!

Vilken portal är du intresserad av?

Smarta lösningar för tydligare intern information

Behovet av strukturerad och tydlig kommunikation är något som växer i takt med att din organisation utvecklas. Korrekt information och samlad dokumenthantering blir extra viktigt inte minst med tanke på dagens samhällssituation då många arbetar på distans. Starta året med att strukturera upp er kommunikation med hjälp av våra portaler.

När du väljer en portal från Draftit väljer du vem informationen är riktad till. Portalen finns i två versioner som kan vara fristående eller kombinerade:

Strukturerat innehåll för lättare beslut

Din portal samlar all information, interna riktlinjer och rutiner på ett ställe. Du får en extensiv personalhandbok från Draftit med automatisk uppdatering av arbetsrätten. Samtidigt har du som administratör friheten att utforma portalens innehåll för er verksamhet.

Välj en lösning som stärker ert arbetsgivarvarumärke, det tjänar både medarbetare och chefer på.

Så här förbättrade Total Produce sin internkommunikation med nya portallösningar.

 

Kommunicera enkelt till hela personalstyrkan

Medarbetarportalen samlar alla era rutiner, policyer, rättigheter och skyldigheter på ställe. Det gör det enklare för både dig och dina medarbetare att hitta det ni söker. Medarbetarportalen innehåller även färdigskrivna texter inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö vilket gör att du får mycket innehåll på köpet när du använder portalen. Läs mer.

Pris: från 14 900 kronor.

Boka en demo av Medarbetarportalen

 

 

Utveckla ditt ledarskap

Chefsportalen är ett digitalt stöd för dig som chef eller personalansvarig. I Chefsportalen har vi samlat lagstiftning och praxis kring frågor som berör bland annat arbetsrätt och personalfrågor. Chefsportalen hjälper dig att ta trygga beslut i kniviga situationer och du vet att alla dina chefskollegor har tillgång till samma underlag för beslut och kommunikation.
Läs mer.

Pris: från 15 300 kronor.

Boka en demo av Chefsportalen

 

Utforska våra portallösningar som stöttar HR, chefer och personalansvariga med lagstiftningen och förtydligar den interna informationen i hela organisationen.

Medarbetarportal
Chefsportal
Handboksguiden