Karensdag ersätts med karensavdrag från 1 januari 2019

Den första januari 2019 träder de nya reglerna om karensavdrag i kraft. Detta innebär en helt ny beräkning av karensavdraget – vet du vad som gäller? Detta innebär det nya karensavdraget • Karensdagen utmönstras ur lagstiftningen • Sjuklön ska utges för alla dagar i sjuklöneperioden • Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. ...

#meetoo: Vad räknas egentligen som sexuella trakasserier? Detta säger lagstiftningen.

Den 15 oktober skrevs hashtaggen #metoo av skådespelaren Alyssa Milano – och det har skapat en svallvåg av röster som nu träder fram i egenskap av utsatta för sexuella trakasserier. Samtidigt möts vågorna av en hårt cementerad vägg inne i hamnen. Där står alla som frågar sig om det hela inte gått för långt. "Ska man inte få göra någonting längre? Kan man inte hälsa på någon utan att det ska räknas...

Lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarnas olika förutsättningar. Likaså är du som arbetsgivare skyldig att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Det kan till exempel handla om att företagshälsovård finns att tillgå när det kommer till frågor om arbetsmiljö och rehabilitering. ...

Räknas restid som arbetstid?

Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet....