Fråga experten: Kan julgåvan kombineras med den tillfälliga ”corona-gåvan”?

Varje dag får vi in frågor via frågeservicen i våra Expert-verktyg. Givetvis vill vi dela med oss av svaren från våra experter så att också du får lagenliga och korrekta svar på vanliga frågor. Svaren bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

 

Dagens fråga

Kan julgåvan kombineras med den tillfälliga ”corona-gåvan”?

 

Experten svarar

Ja, enligt Skatteverket är det möjligt att under 2020 kombinera den skattefria julgåvan med den skattefria corona-gåvan som kan utges fram till och med 31 december 2020.

För julgåvan är gränsbeloppet fortfarande 450 kronor inklusive moms för att skattefrihet ska råda. Överstiger julgåvan detta värde blir gåvan skattepliktig från första kronan.

För den tillfälliga gåvan som arbetsgivaren kan ge till de anställda, på grund av den pandemi som råder, till ett värde på 1 000 kronor inklusive moms, så är endast den eventuella del som överstiger 1 000 kronor skattepliktig.

Kombineras julgåvan och den tillfälliga corona-gåvan blir det sammanlagda värdet som överstiger 1 450 kronor inklusive moms skattepliktigt. Vid överstigande belopp ska värdet hanteras som en skattepliktig förmån, det vill säga med skatteavdrag och med arbetsgivaravgifter till följd.

 

Faktablad: Vanliga frågor om lön och skatt

Hur många dagars förskottssemester bör man ge? Kan man göra retroaktivt karensavdrag? Hur fungerar sjuklön under föräldraledighet? Få svar på dina frågor i detta faktablad med vanliga frågor om lön och skatt.

Ladda ner