Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt

Med ökad distans kan steget vara alltför långt för att be om stöd. Arbetsmiljön är ditt ansvar, och som arbetsgivare ska du förebygga både kränkningar och arbetsskador. Kan du fånga upp vad dina medarbetare behöver?

Vårt arbetsliv och sätt att arbeta är i ständig förändring. Arbetslivet kännetecknas av snabbhet, komplexitet och flexibilitet. Hög arbetsbelastning och förväntningar på att ständigt vara nåbar gör att allt fler känner sig stressade.

För att både arbetsgivare och arbetstagare ska kunna prestera och trivas på sin arbetsplats är arbetsmiljön en viktig del. Den goda nyheten är att du kan förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Det kan i sin tur skapa en mer hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare.

Läs också: Skyddsombud larmar om dålig beredskap för psykiska besvär i byggbranschen

 

Tre av tio yrkesverksamma drabbas på grund av bristande arbetsmiljö

Den gemensamma ambitionen av hur den samlade arbetsmiljön ska se ut finns i AFS:en – en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots dessa riktlinjer beskriver Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär 2018” att tre av tio yrkesanställda haft besvär till följd av sitt arbete, antingen fysiskt eller psykiskt.

Några viktiga slutsatser som rapporten visar:

  • 65 procent av dessa uppgav att för hög arbetsbelastning var orsak till besvären.
  • De vanligaste besvären var trötthet, smärta och värk.
  • Kränkande särbehandling låg bakom ungefär 1 av 10 anmälda arbetssjukdomar på arbetsplatsen.

 

Människonära yrken drabbas oftare av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende. Det handlar främst om beteenden som skapar stress, obehag och en förnedrande känsla hos den som utsätts för kränkningen.

Arbetsmiljöstatistik från åren 2014-2018 visar att kvinnor står bakom fler än fyra av fem anmälningar om kränkande särbehandling. Det beror bland annat på att många av anmälningarna kommer från kvinnodominerade arbetsplatser såsom social omsorg, utbildning och sjukvård. Problemen finns dock brett inom alla människonära yrken.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att alla medarbetare känner sig inkluderade och trygga. Om någon blir kränkt är det viktigt att det finns tydliga rutiner som ger alla inblandade praktisk vägledning om nästa steg.

Är du osäker på hur du kommer igång?

Börja med att ladda ner guiden för att förebygga kränkningar och ohälsa på arbetsplatsen.

 

KIRA – för en säkrare och mer trivsam arbetsplats

Med verktyget KIRA hanterar du enkelt både anmälningar, utredningar och dokumentation av åtgärder som berör er arbetsmiljö. KIRA står för kränkningar, incidenter, riskobservationer och arbetsskador på arbetsplatsen – vilka är olika typer av arbetsmiljöproblem som verktyget hanterar. Genom tydliga formulär fyller du enkelt i vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Med den statistiska översikten kan du identifiera eventuella riskfaktorer på arbetsplatsen.