Arbetsrättsexperten Georg Frick om riskbedömning och konkreta åtgärder under coronakrisen

Under våren har alla verksamheter tvingats till att hitta nya arbetsformer och anpassa sig för en digital mötesplats med fler som arbetar på distans. Arbetsrättsexperten Georg Frick berättar hur riskbedömning och konkreta åtgärder kan hjälpa ledare att navigera rätt.

Framtiden är osäker och ledare måste klara av att hantera en föränderlig riskbild baserat på de rekommendation som gäller. Vi pratade med Georg Frick som kommer föreläsa på Draftits årliga konferens Expo HR.

Hur ska arbetsgivare agera i denna snabbt föränderliga situation?

Georg pekar på att Folkhälsomyndighetens råd kan leda till falsk trygghet, eftersom de underförstått beskriver att man måste tänka själv.

– Ett konkret exempel är att hålla avstånd. Vilket avstånd? Råden varierar från en till två meter. Det blir upp till arbetsgivare att tänka självständigt i dessa frågorna och ta fram konkreta åtgärder som organisationen ska följa.

 

Säg en situation där arbetstagaren blir smittad och i värsta fall avlider. Om man som arbetsgivare då säger “men vi följde rekommendationerna…”, räcker det?

 

Konkreta åtgärder istället för allmänna rekommendationer

För att bli så tydlig som möjligt behöver arbetsgivaren arbeta systematiskt och kontinuerligt med riskbedömning. I dessa tider måste det ske återkommande, eftersom riskbilden hela tiden förändras.

Som arbetsgivare, uppmanar Georg att ta till konkreta åtgärder istället för att enbart hänvisa till myndigheternas rekommendationer.

– Säg en situation där arbetstagaren blir smittad och i värsta fall avlider. Om man som arbetsgivare då säger “men vi följde rekommendationerna …”, räcker det?

 

Georg Frick föreläser om arbetsmiljörätten

Hur har coronapandemin synliggjort arbetsgivarens arbetsmiljö- och straffrättsliga ansvar? Och hur ska arbetsgivare kunna förbereda sig för det okända? På Expo HR berättar Georg Frick mer om arbetsmiljörätten och analys av aktuella praktikfall.

Reservera din biljett

 

Arbetsmiljöansvaret en utmaning när fler jobbar på distans

De arbetsplatser som har möjlighet att jobba hemifrån bör göra det, men hur ska arbetsgivaren säkerställa en god arbetsmiljö på distans? Arbetsmiljöansvaret är en annan viktig del där arbetsgivaren nu har en större utmaning. Hemarbete innebär möjligheter och en frihet, men en stor del av arbetsmiljön okontrollerbar för arbetsgivaren när personalen arbetar hemifrån.

Det är den klassiska utmaningen som många gånger använts som argument för att ha personalen på plats i avsedda lokaler. När nu arbetsplatsen i sig är en riskfaktor – där smitta lätt sprids i kontorslandskap och gemensamma faciliteter – har balansen rubbats. Georg beskriver hur arbetsgivaren kan agera:

– Som arbetsgivare blir det ännu viktigare att ha koll på arbetstidslagen. Det är också viktigt att påminna personalen om att planera in pauser i arbetet.

 

Framför allt är det viktigt att HR påminner ledningen om arbetsmiljöansvaret.

 

HR tar ett stort ansvar under krisen

Under coronakrisen får HR-avdelningen ta ett stort ansvar. Det har Georg märkt direkt i sin konsultroll mot HR-avdelningen. Det gäller dels det praktiska arbetet med schemaläggning, bemanning och förflyttning av personalen. Men de behöver också löpande utföra en riskbedömning av läget. Här krävs en ödmjukhet inför den osäkerhet som råder.

– Vi har ju inte facit. Då kan man inte sitta och peka finger att någon har gjort fel.

Arbetsbördan är tung även om arbetsplatsen inte behöver hantera korttidsarbete och omorganisation. Samarbetet mellan arbetsgivaren och skyddombud kan vara avgörande för hur situationen hanteras. HR behöver också stötta cheferna i organisationen.

– Framför allt är det viktigt att HR påminner ledningen om arbetsmiljöansvaret, avslutar Georg.

 

3 tips för tydligt ledarskap under coronakrisen

  • Var en tydlig arbetsgivare genom att vidta åtgärder baserat på er (återkommande) riskbedömning.
  • Kommunicera tydligt hur ni som arbetsgivare ser på arbetstid och hemarbete. Var tydlig med att inplanerade pauser är viktiga för arbetsmiljön. Vill ni att kollegor fortsätter att ha dialog som inte bara omfattar arbete? Uppmuntra till digitala fikastunder!
  • Var ödmjuka inför läget och att situationen kan förändras. Genom tydlig och transparent kommunikation ökar förståelsen i verksamheten även om ni vid ett senare tillfälle behöver justera åtgärder eller nuvarande överenskommelser.

 

Om Georg Frick

Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt, lönesättning, lönebildning, personalvetare, konsult och författare. Idag driver han företagen Frick HR consulting AB samt Frick Publishing AB. Konsultverksamheten är fokuserad på den inre kärnan i personalarbetet; arbetsrätt och lönesättning. År 2004 debuterade han som författare med boken “Lönesamtal – handbok för chefer”.

 

Relaterade artiklar