Ett samtal om nutidens komplexitet inom lönebranschen med Cajsa Moberg

I februari åker Draftit ur på turné med Expo Lön. Då bjuder vi på bland annat nyheter inom lag- och regelområdet samt spännande diskussioner om löneprocesser, digitala finansiella flöden och vad som egentligen krävs i gränslandet mellan ekonomi och HR. En av hjärnorna bakom Expo Lön är Cajsa Moberg, produktägare för Lön Expert och tillika lönefantast. Vi satte oss ner för en kort diskussion kring lön och Expo Lön.

Vem är du?

– Jag arbetar med att utveckla och förvalta Draftits webbaserade regelstöd för löneadministration. Tidigare jobbade jag som löneadministratör, gick från motvillig till passionerad, och får nu arbeta med lön utifrån perspektivet att stödja mina branschkollegor, vilket jag tycker är jätteroligt. Jag har lärt mig att löneyrkets komplexitet ofta underskattas och därför brinner jag lite extra för yrkesrollens utveckling och status.

Vad ser du för trender inom lönebranschen?

– Digitaliseringens genomslag syns allt tydligare i lönevärlden just nu. Processer och arbetsflöden digitaliseras, både med hjälp av systemutveckling, automatisering och maskininlärning, och genom nya externa ramverk och förutsättningar där till exempel AGI utgör ett bra exempel. Resultatet blir ett större fokus på processer och en skiftande yrkesroll, vilket också är tydliga trender. Vi ser ett skifte från administrativ utförarroll och kontrollfunktion till en mer analytisk, rådgivande och systemförvaltande specialistroll och servicefunktion.

 

Man får alla nyheter man behöver känna till, träffar massor av branschkollegor att dela erfarenheter med och man får lyssna till inspirerande talare.

Vilka utmaningar ser du för de som jobbar med lön?

– De förändringar och trender vi ser medför ett alltmer komplext systemlandskap som behöver förstås och förvaltas. Lönefunktionen behöver också i vissa avseenden omdefiniera sin roll och ”claima” en värdeskapande position. Det innebär för många en förändring av både det egna och andras synsätt. Såväl att tillgodogöra sig nya kunskaper och kompetenser som att våga ta plats och driva den här utvecklingen av sin egen yrkesroll tror jag kan vara utmanande för många, men samtidigt en möjlighet och en otroligt spännande resa att göra och vara delaktig i.

Vad är det bästa med Expo Lön?

– Det är en dag där lön verkligen får stå i centrum! Vi siktar på att ge våra lönespecialister de bästa förutsättningarna för att känna sig uppdaterade och trygga i sin roll och för att förhoppningsvis även våga ta nästa kliv och bidra till utvecklingen. Det känns både meningsfullt och kul att tillsammans med våra partners och talare bidra till det.

Vad ser du mest fram emot under Expo Lön turnén?

– Att få träffa våra besökare och ta del av deras tankar och funderingar i relation till lön, och självklart även att få lyssna på våra talare. Vi har en spännande agenda i år med fokus på att säkerställa kvalitet i processerna och lönefunktionens plats i såväl organisation som samhälle.

Varför ska man gå på Expo Lön 2020?

– Man får alla nyheter man behöver känna till, träffar massor av branschkollegor att dela erfarenheter med och man får lyssna till inspirerande talare. Det är kul, lärorikt och en dag man inte vill missa!

 

Lön Expert hjälper dig i lönehanteringen

900 ekonomiavdelningar har valt Lön Expert. I produkten får de tillgång till aktuell lagstiftning, guider i vanliga processer för skatt- och lönefrågor, samt användbara mallar som kan anpassas för din organisation. Besluten blir enklare, frågorna färre och reglerna tydligare.

Testa Lön Expert