Karensdag ersätts med karensavdrag från 1 januari 2019

Den första januari 2019 träder de nya reglerna om karensavdrag i kraft. Detta innebär en helt ny beräkning av karensavdraget – vet du vad som gäller?

Detta innebär det nya karensavdraget

• Karensdagen utmönstras ur lagstiftningen
• Sjuklön ska utges för alla dagar i sjuklöneperioden
• Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Syftet med lagändringen är att uppnå en mer rättvis självrisk.

 

Karensavdragets utformning

Den nya ordningen med sjuklön redan från sjukperiodens första dag och att karensavdraget dras från sjuklönen innebär att karensavdraget aldrig kan bli större än sjuklönen. Karensavdraget är ett fast belopp baserat på vad arbetstagaren skulle ha fått i sjuklön under en genomsnittlig vecka. Ifall sjuklönen är mindre än karensavdraget görs karensavdrag med samma belopp som sjuklönen. Ingen sjuklön utbetalas för sjukperioden förrän hela karensavdraget är gjort.

Liksom tidigare gäller att återinsjuknande inom fem dagar räknas till samma sjukperiod och endast medför ett karensavdrag. Inte heller ska fler än 10 hela karensavdrag göras under en tolvmånadersperiod enligt det allmänna högriskskyddet.

 

Vad är en genomsnittlig veckoersättning?

Det största frågetecknet gällande det nya karensavdraget är hur veckoersättningen beräknas eftersom lagtexten inte anger någon formel för detta. Arbetsmarknadens parter ges utrymme att besluta om beräkningen som därmed troligen kommer att regleras i kollektivavtalen. Hittills har dock inte mer än några enstaka sådana överenskommelser blivit klara, vilket lämnar kort om tid för lönesystemleverantörerna att anpassa lönesystemen efter kollektivavtalen.

Ifall kollektivavtal om beräkningen saknas är den vägledning som lagens förarbeten ger att beräkningen ska baseras på “historiska uppgifter”. Det anges vidare att en jämförelseperiod om en till tre månader torde räcka, men en bedömning ska göras i varje enskilt fall för att rättvist spegla arbetstagarens arbetstidsförhållande. Detta lämnar många frågor öppna, till exempel hur man hanterar arbetstagare vars arbetstid inte är regelbunden och klargjord på förhand – inte minst när historiska uppgifter saknas.

 

Ta reda på vad som gäller för din organisation

Om man är ansluten till en arbetsgivarorganisation är det en god idé att snarast möjligt kontrollera status – finns en överenskommelse om beräkning eller är det någon på väg? Likaså bör man undersöka hur lönesystemleverantören stödjer förändringen och vilka eventuella inställningar du måste göra som arbetsgivare för att få rätt på karensavdragen efter årsskiftet.

 

Korrekta beslut är enkelt med HR Expert

HR Expert är mer än en digital lagbok. En digital plattform är enkel att ha med sig, och framför allt så ser vi till att all information alltid är uppdaterad enligt aktuell lagstiftning.

Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet. Testa ni också!

Utforska HR Expert

 

Beräkna det nya karensavdraget

Vi tar hjälp av arbetstagaren Lisa för att illustrera de grundläggande principerna för beräkning av karensavdrag enligt den nya lagen. Observera att överenskommelser i kollektivavtal kan innebära skillnader i beräkningarna för just din organisation.

För Lisa är följande fastställt:
Genomsnittlig veckolön: 10 000 kr
Sjuklön för en genomsnittlig arbetsvecka: 8 000 kr (80 procent av 10 000 kr)
Karensavdrag: 1 600 kr (20 % av 8 000 kr)

 

Exempel 1: Sammanhängande sjukfrånvaro

Om Lisa insjuknar och blir borta 3 dagar innebär detta:

Löneavdrag dag 1-3: -6 000 kr
Sjuklön dag 1-3:  4 800 kr
Karensavdrag: -1 600 kr
Utbetald sjuklön: 3 200 kr

 

Exempel 2: Uppdelad sjukfrånvaro

Om Lisa däremot bara är sjuk en halvdag blir beräkningen:

Löneavdrag dag 1 (50%):  -1 000 kr
Sjuklön dag 1 (50%):  800 kr
Karensavdrag: -800 kr
Utbetald sjuklön: 0 kr

 

Om Lisa insjuknar igen inom fem dagar och blir borta ytterligare två dagar inom samma sjuklöneperiod ska detta beräknas:

Löneavdrag dag 2-3: -4 000 kr
Sjuklön dag 2-3: 3 200 kr
Återstående karensavdrag: -800 kr
Utbetald sjuklön: 2 400 kr

 

Sammanfattning – Tänk på:

  • Beräkningen av genomsnittlig veckolön omges av frågetecken. Omfattas ni av kollektivavtal, kontrollera då med er arbetsgivarorganisation vad som gäller för just din organisation!
  • Ta hjälp av er lönesystemleverantör för att säkerställa att ert system är redo för övergången till det nya regelverket och vilka eventuella inställningar ni behöver göra själva.
  • De nya reglerna omfattar sjukperioder som inleds 1 januari 2019 eller senare. Sjukperioder som inleds före årsskiftet omfattas av det gamla regelverket.

Karensavdraget dras från sjuklönen och kan därmed aldrig bli större än sjuklönen.

 

Lön Expert hjälper dig i lönehanteringen

900 ekonomiavdelningar har valt Lön Expert. I produkten får de tillgång till aktuell lagstiftning, guider i vanliga processer för skatt- och lönefrågor, samt användbara mallar som kan anpassas för din organisation. Besluten blir enklare, frågorna färre och reglerna tydligare.

Testa Lön Expert