Kan en anställd gå hem klockan 14 och därmed använda sin karensdag?

Beräkning av karensdagar är inte alltid enkelt. En vanlig fråga som våra löneexperter får i frågeservicen handlar just om när karensdagen börjar att gälla. Kan en anställd gå hem klockan 14 och därmed använda sin karensdag?

I teorin kan det gå till så. Det finns nämligen ingen gräns för hur lång en kort en karensdag kan vara. Normalt sett räknas karensdagen till den första arbetsdagen med sjukfrånvaro. Om man går hem efter lunch eller klockan 14 så startar karensdagen samma dag – förutsatt att den anställde har sjukanmält sig enligt satta rutiner.

Samtidigt kan du som arbetsgivare neka arbetstagaren att gå hem, men det är kanske inte en särskilt bra lösning. En vanlig rekommendation till arbetsgivaren är då att man erbjuder den anställde permission.

Din verksamhet kan inte bara frångå sjuklönelagen. För att kunna göra det krävs ett kollektivavtal som medger detta och det ska dessutom ha godkänts eller slutits av en central arbetsgivarorganisation.

Så för att svara på frågan:

Ja, det är möjligt, men inte nödvändigtvis något som arbetsgivaren måste godkänna.