Håkan vill förenkla lönespecialisters arbete: “Alla har någon typ av hjälp”

Alla företag använder sig inte av ett digitalt verktyg för att säkerställa att man har rätt information om lön och skatt. Fortfarande använder många lönespecialister böcker eller en bok i PDF-format.

Du använder ett sökord och får 38 träffar i PDF-format som du går igenom tills du hittar rätt. Men det finns enklare sätt att arbeta på.

Vi pratade med Håkan Hedin, Account Manager på Draftit, om hur lönespecialister kan förenkla sitt arbete. Med en bakgrund som redovisningsekonom och konsult har han en god insikt i hur ekonomi- och lönearbetet ser ut på de flesta svenska företag:

Alla har någon typ av hjälp. Och det är precis vad vi är: Vi är en digital handbok med experthjälp och kollektivavtal, förklarar Håkan.

 

“Vi skapar en relation utifrån de utmaningar organisationen har”

Med en ny generation lönespecialister är det alltfler som är på jakt efter verktyg som gör arbetet enklare. Sökfunktionen i Draftit Lön är ett sådant exempel, men Håkan lyfter också vikten av frågeservicen där du skriver en fråga till en löneexpert och får svar direkt.

– Annars måste du ringa Skatteverket eller din arbetsgivarorganisation. Många söker information hos Skatteverket, men det är inte så himla lätt. Ringer man upp får man sitta 1,5 timme i kö vid minsta fråga. Hur många timmar har jag inte suttit i kö till Skatteverket? Det blir en utdragen process. Att har vår tjänst där man också kan få hjälp av en expert gör att det går väldigt mycket fortare.  

Tjänsten är ett stöd och en försäkring om att rätt beslut tas. Jag frågar Håkan varför man ska använda ett juridiskt stödverktyg när man arbetar med lön?

– Tryggheten i att ha något snabbt att gå till och veta att man får korrekt information i den plattformen.

 

Faktablad: Svaren på dina frågor om lönekartläggning

Upptäck fördelarna med att göra en lönekartläggning, hur processen går till, vilka anställda som ska ingå i en lönekartläggning och vad som är skillnaden mellan lika och likvärdigt arbete.

Ladda ner

 

Kunskap saknas om hur lönekartläggningen fungerar

Om man har arbetat med böcker, pärmar och manuella metoder, kan det ju kännas övermäktigt att arbeta i ett system. Det finns dock arbetsmoment som blir betydligt enklare om man väljer en digital lösning:

Lönekartläggningen är ett jättebra exempel idag. Jag vet inte hur många företag jag har pratat med, där lönekartläggningen inte gjord. Eller så vet man inte ens att lagen finns. Jag har suttit med vissa ekonomichefer där de säger att: “Ja, men det är inget problem. Jag är ju den enda kvinnan.” Kunskapen om hur det fungerar finns inte.

Håkan har pratat lönekartläggning med många företag och det är först då många inser att det är ett omfattande arbete. Många sitter med en Excel-fil med namn och löneuppgifter och tror att det är lönekartläggningen, men det innefattar så mycket mer: Värdering av arbetet, förklaring av hur det fungerar och dokumentation till Diskrimineringsombudsmannen.

 

“Företag har själva sällan tid att söka efter all information”

När jag frågar varför han tror att många företag inte gör sin lönekartläggning förklarar han att det nog beror på en rädsla. Man vet inte riktigt hur det fungerar och man har inte koll.

– Det var en person jag pratade med som blev förbannad på DO och sa: “Varför har vi inte fått någon information om det?!” Jag är inte säker, men tror inte att DO är en informativ tjänst. De vill bara säkerställa att arbetet görs.  

Företag har själva sällan tid att söka efter all information. Därför är omvärldsbevakningen i Draftit Lön, med dess uppdateringar inom lagstiftning och avtal, en viktig resurs:

Man missar mycket, fortsätter Håkan. Därför tror jag att våra månadsvisa mail med nyhetsbrev är väldigt viktiga. För i de flesta svenska företag är det sällan man enbart jobbar med lön. Istället är man ekonomiansvarig eller VD som också måste sitta med lön.

 

Förenkla ert lönearbete idag

Du vet väl att Draftit tillhandahåller information, gör så här-avsnitt och mallar för att du som arbetsgivare ska komma i mål med ditt lönekartläggningsarbete på det sätt lagen kräver?

Vår smarta Excel-mall för lönekartläggning vägleder och ger dig en tydlig överblick över löneläget i hela organisationen. Du kan även få rapporter och diagram för respektive arbete. Den grafiska översikten hjälper dig både i analysarbetet och med att visualisera resultatet för övriga delar av organisationen.

Visa mig Draftit Lön