Karensavdrag föreslås ersätta karensdagen

Nuvarande regler med karensdag kan slå väldigt olika för vissa grupper på arbetsmarknaden.

Karensdagen kan för arbetstagare med koncentrerad arbetstid, ofta deltidsanställda, resulterar i ett relativt stort inkomstbortfall. Därför föreslår Regeringskansliet i DS 2017:18 en ny modell med karensavdrag istället för karensdag, vilket skulle motverka missgynnandet för vissa grupper.

Detta innebär kortfattat att:

  • Karensdagen utmönstras ur lagstiftningen.
  • Sjuklön ska utges för alla dagar i sjuklöneperioden.
  • Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

För medarbetare som arbetar fler än åtta timmar per dag innebär detta att få ersättning redan från första dagen. Socialminister Annika Strandhäll säger till SVT Nyheter att detta särskilt gynnar de som arbetar med obekväma arbetstider.

Karensdagen är idag byggd på att vi jobbar fem dagar i veckan och kontorstider, det är inte rimligt. 20 procent av den genomsnittliga ersättningen gör att den som har många OB-timmar inte drabbas lika hårt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2019. Med Draftit Lön håller du dig alltid uppdaterad på nuvarande och kommande lagstiftning inom lön och skatt. Kontakta oss för en kostnadsfri visning av våra verktyg för lönespecialister.

Boka min visning

 

Vi svarar på de vanligaste frågorna om karensdagar

Karensdagar kan som sagt vara knepigt, särskilt för anställda som arbetar över flera dygn eller som normalt sett arbetar på heltid. Våra juridiska experter svarar på de frågor som kommer in till frågebanken i Draftit Lön. Här har vi valt ut de vanligaste frågorna – och svaren – om beräkning av karensdag.

Ladda ner faktablad