Sabis i topp bland arbetsgivare: “För oss är det lika viktigt att se medarbetaren som att se kunden”

Sabis är familjeföretaget som i tre generationer har arbetat med att skapa den bästa kundupplevelsen för mat och möten. I november blev de av Universum utsedda till fjärde bästa arbetsgivaren i Sverige bland företag med över 200 anställda.

Som kunder till Draftit blev vi givetvis nyfikna på hur man lyckas skapa en arbetsplats som får så gott betyg av sina anställda. Vi pratade med Ingalill Szabela, HR-chef på Sabis. Deras 750 anställda fick i Universums nominering betygssätta sin arbetsgivare utifrån kriterierna intern identitet, nöjdhet, lojalitet, samt vilja att rekommendera sin arbetsgivare.

Ni är det enda företaget i besöksnäringen som är rankade på listans topp 50, vad tror du det kan bero på?

– Våra värderingar är väl förankrade: Alltid nöjd kund, ansvar och respekt. Dessa nyckelord är vägledande i vår vardag. På påståendet i vår medarbetarundersökning: ”Jag tycker att Sabis genomsyras av våra grundvärderingar”, fick vi 86 i index.  

 

Viktigt att ledaren agerar som förebild

Även på ledarsidan sticker Sabis ut med goda resultat. Man satsar mycket på ledarskapet inom organisationen genom att skapa förutsättningar och använda rätt verktyg. Ledarna ska vara goda förebilder, visa vägen, involvera och engagera samt leverera resultat. Den platta organisationsstrukturen gör att medarbetare och chefer jobbar nära varandra.

Vi frågade Ingalill om hon kan ge exempel på hur en ledare kan agera förebild och vad som händer om man inte lyckas med det:

  • Leder genom sitt eget agerande. Om det missas lever man inte som man lär.
  • Ledarstilen ska skapa arbetsglädje och ger energi, vilket inte får glömmas bort.
  • Man ska vara prestigelös, bjuda på sig själv och kunna erkänna sina misstag. Missar man det skapas en osäker arbetsmiljö, vilket man vill undvika.

Medarbetaren påverkar själva sin arbetsmiljö

Med medarbetarna som sina främsta ambassadörer lyfter Ingalill vikten av att de också får vara med och påverka arbetsmiljön. Efter varje årlig medarbetarundersökning håller man en workshop där medarbetaren får lyfta fram vilka styrkor som ska bevaras och förstärkas.

– Vi kommunicerar starkt att det är medarbetaren som själva påverkar sin arbetsmiljö. Fördelen med att alla är involverade är att alla är med och påverkar, såväl ledare som medarbetare.

Medarbetarundersökningen har utökats med frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Man har också omarbetat sin arbetsmiljöpolicy med större fokus på OSA. Policyn har konkretiserats med tydligt ansvar och roller för både medarbetare och ledare.

Riktlinjer för hur man ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Draftits lösning HR Expert, vilket Sabis använder som stöd i vardagen:

– Vi tittar ofta i HR Expert och söker information. Det är en stor vägledning i vårt dagliga arbete och allt finns att finna där.  

 

Korrekta beslut är enkelt med HR Expert

HR Expert är mer än en digital lagbok. En digital plattform är enkel att ha med sig, och framför allt så ser vi till att all information alltid är uppdaterad enligt aktuell lagstiftning.

Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet. Testa ni också!

Utforska HR Expert

Vad är det bästa med att arbeta på Sabis?

– Vi har en ”vi-känsla” inom Sabis. Vi gör det här tillsammans och vi har ett stort engagemang bland våra medarbetare. Vi hjälper varandra att bli framgångsrika, säger Ingalill.

Att vara en attraktiv arbetsgivare har alltid varit viktigt på Sabis. Ända sedan det familjeägda företaget startades 1871 har fokus på medarbetaren varit en ledstjärna.

– För oss är det lika viktigt att ”se medarbetaren” som att ”se kunden”, fortsätter Ingalill.

Nomineringen som fjärde bästa arbetsgivare är ett kvitto på att Sabis verkligen lyckas med sitt arbetsgivarvarumärke. Ingalill säger att de givetvis är glada för egen del, men det är också positivt att besöksnäringen som bransch får uppmärksamhet.

Vad är ditt bästa tips på fokusområden för andra företag i er bransch som vill förbättra sitt arbetsgivarvarumärke?

– Leva som man lär, att det vi gör och säger är trovärdigt.