LAS i blåsväder mellan fackförbund och företagare

Lagen om anställning (LAS) trädde i kraft år 1982 med syftet att skydda arbetstagaren vid uppsägningar och avsked. LAS innehåller bland annat regler om turordning vid uppsägning av personal. Turordningsreglerna baseras på den anställdes sammanlagda anställningstid.

 

Är en reform av turordningsreglerna i LAS på sin plats?

Nu kommer kritik från bland annat Almega att detta hämmar företagare och att turordningsreglerna istället borde baseras på kompetens. Likaså kritiseras LAS för att komplicera rekrytering och uppsägning för mindre företag som inte har en arbetsrättsjurist nära till hands.

Under Moderaternas stämma i oktober framkom det att Alliansen är positiva till att reformera LAS. Stefan Koskinen på Almega tycker att en ändring av lagstiftningen kan vara på sin plats eftersom facket och arbetsgivare verkar ha svårt att komma överens.

Myntet har som bekant alltid två sidor och representanter från fackförbunden Unionen och TCO håller inte med:

– Att från politiskt håll göra ingrepp i centrala delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen vore dock motsatsen och skulle heller inte leda till en bättre fungerande arbetsmarknad, skriver Eva Nordmark, TCO och Martin Linder, Unionen, i DN Debatt den 22 oktober.

I måndags kom däremot LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ut med beskedet att LO vill förhandla om anställningstryggheten med Svenskt Näringsliv, eftersom arbetsrätten inte är lika för alla grupper. LO vill bland annat få fler att jobba heltid och att man bör sluta att hyra in personal.

 

Småföretagare flaggar för enklare regler i LAS

Svårigheten att säga upp en anställd leder till att det blir svårt för företag att behålla de kompetenta arbetstagarna vid arbetsbrist. Likaså kan det vara svårt att säga upp en anställd som missköter sina arbetsuppgifter.

Anna Karin Tyskhagen äger tillsammans med sin man ett familjeföretag i Rättvik. Hon välkomnar en eventuell justering av LAS och turordningsreglerna:

– Vi hade ett fall för några år sedan som var nära att ödelägga vårt företag. En anställd underlät grovt att utföra sitt arbete. Jag varken vill eller får gå in på detalj men händelsen tog mycket kraft kostade väldigt mycket pengar. Vi har ännu inte återhämtat oss helt från detta.

 

 

Facken menar att kostnaderna för staten skulle öka om LAS förändras

Det finns ett omställningsavtal som ska hjälpa företag att säkerställa sitt behov av kompetens genom att efter förhandling teckna avtal om turordning och eventuellt ta avsteg från LAS. Trygghetsrådet TRR hjälper de tjänstemän som blir uppsagda med att hitta nya jobba. Mellan år 2000 och 2016 hjälpte TTR 280 000 tjänstemän att hitta ett nytt arbete. Vad händer om detta inte får vara kvar?

TCO och Unionen menar att det är en stor skillnad mellan en situation där man efter förhandling sluter att avtal mellan två parter, till skillnad från att staten sätter lagen på den ena partens sida. Likaså kan det leda till att ansvaret på tillräcklig kompetens hamnar hos arbetstagaren.

Samtidigt visar en undersökning från Novus på uppdrag av Almega att 79 procent av arbetstagarna inte är oroliga för att bli uppsagda på grund av svagare turordningsregler. Facket representerar arbetstagarna, men antingen vet inte arbetstagarna vad som är bra för dem, eller så tycker inte facket och de tillfrågade arbetstagarna samma sak.

 

Förhandlingar kan vara bra – om man kan juridiken

Annan kritik från småföretagarsidan är att man sällan har kompetensen som krävs för att lyckas i förhandlingar med facket. En gemensam rapport från PTK och Svenskt Näringsliv visar att facken och företagen i 80 procent av fallen är nöjda med resultatet av förhandlingen. Samma rapport visar dock att nio av tio företag var tvungna att betala någon typ av förmån för avtalsturlistorna. Detta kallar Stefan Koskinen från Almega för dubbelbetalning:

– Bland 80 förhandlare på Almega har vi bara haft en förhandling de senaste åren där företaget har sluppit att dubbelbetala för turordningen, berättar Stefan i en intervju med Arbetsvärlden.

Almega är ett stort företag med egna jurister, men vad händer hos de mindre företagen? Vi går tillbaka till Anna Karin Tyskhagen:

– 96 procent av Sveriges företag har färre än tio anställda. Vi har ingen HR-avdelning med bolagsjurister som kan specialisera sig på anställningsregler. När fackförbunden dyker upp med sina pålästa jurister är det lätt att känna sig liten och bortgjord.

Huruvida en lagändring kommer att ske är det för tidigt att säga. Juridiken är komplicerad, men det finns verktyg för att göra jobbet lite enklare. På Draftit hjälper vi tusentals organisationer att applicera lagen på rätt sätt. Vi har ett ekosystem av tjänster som en utvecklade mot privat och offentlig sektor. Som kund hos oss har du alltid tillgång till en frågeservice där våra juridiska experter svarar på dina frågor.