I huvudet på årets personaldirektör inom employer branding

Det är med stolthet vi uppmärksammar Lina Öberg på Mälarenergi som Årets Personaldirektör, utsedd av Universum. Varje år delar de ut priser till organisationer och människor som är framstående inom employer branding. Eftersom Mälarenergi är trogna kunder hos Draftit ville vi såklart höra hur vägen mot denna utmärkelse har sett ut.

 

Nomineringen lyder:

Årets personaldirektör är en person som framgångsrikt arbetat mot en gemensam framåtanda utan att tappa företagets grundläggande värdegrunder. Hon har förmågan att stärka den interna kulturen och bidra till en positiv atmosfär, samtidigt som hon bibehåller företagets fokus på att ständigt ligga i framkant och utvecklas. Hennes moderna och genuina approach bidrar på så sätt till den positiva stämning vi alla vill ha på en arbetsplats.
Juryn har därför utsett Lina Öberg, Mälarenergi till årets personaldirektör.

Lina har arbetat som HR chef på Mälarenergi i nära sex år och redan 2013 påbörjade organisationen ett strategiarbete för att blir ledande inom infraservice. Detta gör man genom att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare internt och externt, med fokus på mångfald i kulturell bakgrund, kön och kompetens. En stor utmaning som många företag strävar efter, och några lyckas med.

 

Mångfald och utbildning präglar satsningen på employer branding

När satsningen började behövde Mälarenergi avsätta tid för omvärldsbevakning och undersöka vilka utmaningar som de faktiskt stod inför. Prioriteringsfrågan var viktigt, och det handlade främst om vad som skulle ge effekt på lång sikt – med horisonten ställd på 2028.

Vad var er största utmaning när ni började det strategiska arbetet under 2013?

– Utmaningen bestod i att verkligen fokusera på de områden som tog mest tid att förändra över tid, inte det som var kritiskt här och nu. Det handlar exempelvis om nya metoder för att anskaffa medarbetare och frågor om jämställdhet och mångfald. Det får inte konsekvenser idag, men kan påverka den framtida utvecklingen om vi inte börjar nu.

Vilket var det första området som ni började förändra enligt den nya strategin?

– Vi arbetade fram ett EVP [Employer Value Proposition, reds. anm.] för Mälarenergikoncernen, vilket aldrig tidigare har gjorts. Detta gjordes för att snabbt skapa en tydlighet kring vårt arbetsgivarvarumärke och därigenom öka trafiken att attrahera nya medarbetare.

Mälarenergi arbetar inte bara internt med att attrahera nya medarbetare. För att stärka Mälarenergis breda kompetensbehov har man prioriterat och utvecklat flera strategiska samarbeten. Man samarbetar också inom utbildningsområdet för att främja energi- och teknikintresse bland barn och unga. De är trots allt morgondagens medarbetare.

– Vi hoppas på att vårt samarbete kan bidra till att innehållet i utbildningar bättre matchar den kompetens som vi som företag efterfrågar, berättar Lina.

 

Linas tips för att lyckas som HR-chef: Verksamheten & dess människor måste utvecklas tillsammans

Hos Mälarenergi ska ledarskapet ha utgångspunkt i organisationens värderingar. Verksamheten och människorna ska utvecklas tillsammans. Den ena ska inte prioriteras över den andra, utan båda delar måste inkluderas.

Vad är ditt bästa tips till andra HR-chefer som önskar att förbättra sin organisation?

– Gör hemläxan på HR att förstå verksamhetens övergripande strategiska plan, dvs. kärnverksamheten. Utgå från det och arbeta fram prioriteringar som stödjer affären, förankra i ledningen och utmana ledningen.

Vidare ger Lina oss två tips att ta med in i organisationen:

  1. Kompetensutveckla och öka förståelsen i organisationen gällande kompetensförsörjning, och dess inverkan samt betydelse, för att organisationen ska klara av kommande krav.
  2. Säkerställ att verksamheten arbetar systematiskt med kompetensstrategier. Det är nyckeln till att verksamheten lyckas attrahera, behåller och kan utveckla rätt person för vad uppdraget kräver.

Vi tackar Lina för pratstunden och gratulerar ännu en gång till utmärkelsen som årets personaldirektör.

 

Inspireras av Linas arbete, förankra det med Draftits tjänster

Om din organisation lyckas med er strategiska plan, är ni ett steg på väg med en stärkt employer branding-upplevelse. Kanske förknippar du inte arbetsgivarvarumärket med juridik, men här kommer Draftits Chefs- och Medarbetsportaler in. De stödjer uppbyggandet av en enhetlig kommunikation, minskar osäkerheten inom organisationen och hjälper att skapa en känsla av att man tillsammans bedriver det dagliga arbetet.

– Vi använder dagligen Draftits juridiska tjänster i vårt arbete med att säkerställa rätt person på rätt plats, vad vi får och inte får göra som arbetsgivare, berättar Lina.

Vill du veta hur Draftits lösningar kan underlätta er vardag?
Kontakta oss för en kostnadsfri visning. Det tar 20 minuter och görs på telefon med skärmdelning så att du snabbt och enkelt får en inblick i våra verktyg.

Kontakta oss för en visning

Gillar du det du läser? Dela detta inlägget!