#meetoo: Vad räknas egentligen som sexuella trakasserier? Detta säger lagstiftningen.

Den 15 oktober skrevs hashtaggen #metoo av skådespelaren Alyssa Milano – och det har skapat en svallvåg av röster som nu träder fram i egenskap av utsatta för sexuella trakasserier.

Många av situationerna har hänt på jobbet, i USA, i Europaparlamentet, och runtom i Sverige. Kampanjen hyllas av många eftersom den syftar till att ta bort den skam och skuld som många offer upplever.

Anledningen till Alyssa Milanos uttalande kom från anklagelserna mot den kände producenten Harvey Weinstein som under decennier har våldtagit och sexuellt utnyttjat flera kvinnor. Nu har #metoo spridit sig över världen och kvinnor (och män) som utsatts för sexuella övergrepp delar med sig av sina historier på sociala medier. För många av dem är det första gången de vågar tala ut.

 

Motröster ställer sig frågande till vad som räknas som sexuella trakasserier

Samtidigt möts vågorna av en hårt cementerad vägg inne i hamnen. Där står alla som frågar sig om det hela inte gått för långt. “Ska man inte få göra någonting längre? Kan man inte hälsa på någon utan att det ska räknas som sexuella trakasserier?”
Flera kända svenska profiler har ifrågasatt vad som egentligen borde kvalificera under #metoo. Inte en smekande rörelse över håret.

Elisabeth Höglund uttalar sig i en debattartikel:

– Vad är sexuella trakasserier? Är det när en man klappar en tjej på stjärten, nyper henne i kinden, lägger armen om henne – eller är det när en man utsätter en kvinna för grov våldtäkt, grova våldtäktsförsök och ständiga sexuella förföljelser? Det är alltså inte helt enkelt att definiera, men kvinnorna i den här kampanjen tycks inte bry sig om sådant analytiskt finlir. Om en man nyper en kvinna i rumpan så tycker inte jag att det är det värsta som kan hända. Det är bara att nypa tillbaka. Det brukar jag göra.

Nu kanske du drar på smilbanden. Eller så sjunker hjärtat lite längre ner i magen för att du minsann har fått ett nyp på ett ställe som du inte uppskattade. Du vågade inte säga ifrån. Eller så sa du ifrån och möttes av ett skratt eller en bortförklaring.

Låt oss gå till botten – Lagens definition av sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier beskrivs i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Om en händelse räknas som diskriminering beror på den enskilda situationen.

Ett oönskat beteende kan räknas som sexuella trakasserier. DO beskriver att den som är utsatt för trakasserier bestämmer vad som är oönskat eller kränkande.

Det kan gälla:

  • Kommentarer och enskilda ord
  • Närgångna blickar eller tafsande
  • Ovälkomna komplimanger, inbjudningar och sexuella anspelningar.

För att det ska beskrivas som sexuella trakasserier måste den som trakasserar vara införstådd med hur beteendet upplevs. Därför måste den som upplever sig som trakasserad klargöra att beteendet är oönskat. Däremot finns det givetvis situationer där den sexuella anspelningen är så tydlig att det inte kräver något förtydligande.

Våldtäkt, påtvingad närgången fysisk kontakt och beröring på intima kroppsdelar räknas som sexuellt övergrepp och behandlas i kapitel 6 i Brottsbalken. Denna typen av övergrepp ska alltid anmälas till polisen, oavsett om det sker i eller utanför arbetslivet.

 

Arbetsgivarens skyldighet: Motverka sexuella trakasserier på din arbetsplats

Arbetsgivaren är skyldig att starta en utredning om någon på arbetsplatsen har upplevt eller upplever sig som sexuellt trakasserad. Detta gäller på arbetsplatsen, på tjänsteresor eller vid en fest där kollegor deltar.

Undantag: Om personal blir sexuellt trakasserad av kund eller leverantör så är det inte arbetsgivarens skyldighet att utreda händelsen.

 

Steg 1: Arbetsgivaren får veta att något har hänt

Det kräver ingen formell anmälan från den som har blivit trakasserad. Även rykten och samtal om att någon upplever sig som utsatt kräver att arbetsgivaren undersöker vad som har hänt. När arbetsgivaren kan konstatera att sexuella trakasserier förekommer kan en utredning påbörjas.

Steg 2: Utredningen påbörjas

Utredningen ska påbörjas så snart arbetsgivaren vet vad som har hänt. Under ett tidigare rättsfall då arbetsgivaren hade väntat i 45 dagar innan utredning påbörjades så kan nu praxis konstatera att detta inte var korrekt – utredningen ska påbörjas inom skälig tid. Man kan inte låta det stanna vid att ord står mot ord. Däremot behöver inte arbetsgivaren själv ta ställning till vems version som är mest trovärdig.

Steg 3: Vidta åtgärder

Hur ska man få trakasserierna att sluta? Den som har utsatt någon för sexuella trakasserier bör först få en tillsägelse och uppmaning om att sluta. Arbetsgivaren kan också välja att utdela en varning, omplacering eller uppsägning av den som har trakasserat.

Det faktum att sexuella trakasserier har förekommit kan också vara en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt och därför bör andra insatser också vidtas. Exempel på detta kan vara utbildning av chefer och medarbetare, en tydlig policy mot sexuella trakasserier eller en uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Det är alltså viktigt att kommunicera genom hela processen. Förklara för hela organisationen att ni haft enskilda samtal och att en internutredning har påbörjats. Det motverkar ryktesspridning och skapar trygghet på din arbetsplats.

Steg 4: Följ upp och dokumentera

Trots att åtgärder vidtas kan ibland trakasserierna fortsätta. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att detta inte sker och i så fall följa upp och ta tag i problemet. Likaså är det viktigt att arbetsgivaren dokumenterar utredningen och det åtgärder som har gjorts.

Om någon blir sjukskriven på grund av kränkande särbehandling, såsom sexuella trakasserier, måste det anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

 

Goda argument för män och kvinnor som vill stå upp för sig själva

  • Acceptera aldrig oönskade beteenden på arbetsplatsen. Prata med din chef eller skyddsombud.
  • Om medarbetare upplever att det är svårt att vända sig till chefen – använd ett visselblåsarsystem. Observera att ett sådant system endast ska användas vid händelser som kan orsaka allvarliga konsekvenser för bolaget.
  • Ta allas känslor på allvar. Kanske du inte upplever dig kränkt av samma beteende som din kollega. Kom ihåg att den som upplever sig utsatt för trakasserier är den som avgör om beteendet är oönskat.

Våga stå upp för dig själv och andra. Det är aldrig okej att känna sig kränkt på arbetsplatsen. Arbetstagare som anmäler sexuella trakasserier är dessutom skyddade från att utsättas av repressalier på grund av en anmälan.

Läs också: Så arbetar du med diskriminering och aktiva åtgärder

Gillar du det du läser? Dela detta inlägget!