När ska lediga tjänster utlysas internt?

En tillsvidaretjänst ska tillsättas, men måste man annonsera om den lediga tjänsten internt? Ja, i vissa fall måste man det. Observera att flödet inte tar upp avvikelser som styrs via kollektivavtal.

 

Tidsbegränsat anställda ska informeras om lediga tjänster

Om ni har tidsbegränsat anställda i organisationen ska ni utannonsera lediga tjänster även internt. Det kan gälla personer som är anställda via bemanningsföretag, vikarier eller projektanställda.

Normalt sett krävs endast generell information om positionen. Den kan sättas upp på en anslagstavla, i organisationens intranät eller en personaltidning. Det viktiga är att personer som regelbundet befinner sig på arbetsplatsen har möjlighet att ta del av informationen.

 

Föräldralediga som begärt att bli informerade om lediga anställningar

Om ni har tidsbegränsat anställda som är föräldralediga, ska dessa informeras om lediga tjänster, förutsatt att de bett om att få informationen. Eftersom personen inte är på arbetsplatsen ska informationen lämnas personligen.

Det innebär inte att du som arbetsgivare personligen måste berätta för personen att det finns en anställning att söka. Informationen kan lämnas muntligen eller skriftligt. Däremot kan du ringa, skicka ett mail till en e-post som du vet att personen använder under föräldraledigheten eller skicka information om den lediga tjänsten till personens hemadress.

Om ni inte har tidsbegränsat anställda krävs ingen speciell information gentemot de anställda.

 

Förbättra internkommunikationen – börja med vår guide

Hur kan du kvantifiera och skapa mätbara mål i samband med dina kommunikationsinsatser? Vi diskuterar olika kanaler och dess för- och nackdelar. Dessutom går vi igenom hur du skapar bra innehåll som påverkar. Du får också konkreta tips på aktiviteter som bygger gemenskap och stärker den interna HR-kommunikationen.

Ladda ner guiden
Gillar du det du läser? Dela detta inlägget!