När ska lediga tjänster utlysas internt?

En tillsvidaretjänst ska tillsättas, men måste man annonsera om den lediga tjänsten internt? Ja, i vissa fall måste man det. Observera att flödet inte tar upp avvikelser som styrs via kollektivavtal.

 

Tidsbegränsat anställda ska informeras om lediga tjänster

Om ni har tidsbegränsat anställda i organisationen ska ni utannonsera lediga tjänster även internt. Det kan gälla personer som är anställda via bemanningsföretag, vikarier eller projektanställda.

Normalt sett krävs endast generell information om positionen. Den kan sättas upp på en anslagstavla, i organisationens intranät eller en personaltidning. Det viktiga är att personer som regelbundet befinner sig på arbetsplatsen har möjlighet att ta del av informationen.

 

Föräldralediga som begärt att bli informerade om lediga anställningar

Om ni har tidsbegränsat anställda som är föräldralediga, ska dessa informeras om lediga tjänster, förutsatt att de bett om att få informationen. Eftersom personen inte är på arbetsplatsen ska informationen lämnas personligen.

Det innebär inte att du som arbetsgivare personligen måste berätta för personen att det finns en anställning att söka. Informationen kan lämnas muntligen eller skriftligt. Däremot kan du ringa, skicka ett mail till en e-post som du vet att personen använder under föräldraledigheten eller skicka information om den lediga tjänsten till personens hemadress.

Om ni inte har tidsbegränsat anställda krävs ingen speciell information gentemot de anställda.

 

Chefsstöd för nya och erfarna chefer

Grunden i din Chefshandbok består av färdigproducerade texter inom arbetsrättsliga frågor inom arbetsmiljö, anställning, frånvaro samt utveckling och ledarskap. Du får verktyg för att kunna hantera exempelvis förändringsledning, konflikthantering och medarbetarsamtal – allt som krävs för ett situationsanpassat ledarskap.

Läs mer om Chefsportalen