Så påverkas uppsägningstiden av anställningstiden

Anställda har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid, men hur lång uppsägningstid kan man ha? Chefer och arbetsgivare måste följa de regleringar som finns, även om det finns utrymme för individuella avtal.

För arbetstagare som började sin anställning innan 1997 beräknas uppsägningstiden utifrån ålder, till skillnad från nuvarande lagstiftning där uppsägningstiden beräknas utifrån sammanlagd anställningstid.

Visste du till exempel att om du tidigare haft en anställd som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en annan anställning, så ska uppsägningstiden beräknas utifrån den sammanlagda anställningstiden?

 

Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Uppsägningstid baseras på ålder om anställning började innan den 1 januari 1997. Uppsägningstiden regleras i LAS, om inte kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen. Om inget annat anges i avtalet, så har arbetstagaren alltid en månads uppsägningstid.

 

Uppsägningstid om anställning började efter 1 januari 1997:

Uppsägningstid Sammanlagd anställningstid
1 månad Mindre än 2 år
2 månader 2-4 år
3 månader 4-6 år
4 månader 6-8 år
5 månader 8-10 år
6 månader Minst 10 år

 

Uppsägningstid baseras på ålder om anställningen började innan den 1 januari 1997:

Uppsägningstid Ålder
2 månader 25 – 30 år
3 månader 30 – 35 år
4 månader 35 – 40 år
5 månader 40 – 45 år
6 månader 45 år och äldre

 

Hantera corona med Krisportalen

För att underlätta för dig att tolka och sprida korrekt information om covid-19 har vi på Draftit tagit fram ett extra stöd i form av Krisportalen. Du får aktuella svar på vad som gäller och vilka regelverk som påverkas, så att du kan fatta rätt beslut för din verksamhet.

Testa nu

 

Uppsägningstid vid provanställning

En provanställning kan när som helst avbrytas av båda parter, utan särskilda skäl. Detta förutsatt att det inte finns kollektivavtal som säger något annat.

 

Uppsägning vid tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör innan den avtalade perioden, bör vikarien informeras om detta senast en månad i förväg. En tidsbegränsad anställning kräver alltid uppsägning på saklig grund.

 

Förlänga eller förkorta uppsägningstiden?

Arbetsgivaren har i vissa fall möjlighet att justera uppsägningstidens längd. Arbetsgivaren kan förkorta arbetstagarens uppsägningstid i enlighet med LAS eller kollektivavtal om detta tillämpas. Om arbetstagarens uppsägningstid bör utökas vid egen uppsägning, måste detta ske i samförstånd. Arbetsgivaren får inte enskilt förlänga arbetstagarens uppsägningstid.

 

Bra att veta om uppsägningstider:

  • Oavsett anställningstid har arbetstagaren alltid minst en månads uppsägningstid.
  • Individuella anställningsavtal och kollektivavtal kan avsevärt påverka uppsägningstiden.
  • Kommun och landsting har särskilda regler baserat på gällande kollektivavtal.

 

Egen uppsägning under tjänstledighet

Anställda har när som helst rätt att säga upp sig. Uppsägningstiden börjar från den dag då motparten blir informerad om uppsägningen.

 

Förlägga semester under uppsägningstiden

Arbetsgivaren får inte efter uppsägningsdagen förlägga semester under uppsägningstiden utan arbetstagarens medgivande. Detta gäller enbart om uppsägningstiden är kortare än sex månader.

 

Föräldraledighet och uppsägningstid

Arbetstagaren kan bli uppsagd under föräldraledigheten. Uppsägningstiden börjar från det datum som arbetstagaren ska vara tillbaka.

 

Stenkoll på lagen med rätt dokumentation från HR Expert

Med HR Expert har du mallar på exempelvis policy mot sexuella trakasserier. Här finner du även förädlade handboktexter och lagstiftning med kommentarer, historiska AD-domar och guider som hjälper dig i arbetet med aktiva åtgärder mot olika typer av diskriminering.

Boka din visning här