Uppdaterad 13 oktober, 2020

Semesterberäkning enligt semesterlagen

Semesterplanering kan vara utmanande för arbetsgivaren. Alla scheman ska passa in i pusslet och rätt ersättning ska betalat ut. Alla anställda har enligt semesterlagen rätt till minst 25 dagars semester per år, vilket normalt sett motsvarar fem veckor.

Utöver själva semesterledigheten, har de anställda också rätt till semesterlön och semesterersättning. På de arbetsplatser där semesterlagens bestämmelser tillämpas löper semesteråret från 1 april – 31 mars. Arbetstagaren måste då tjäna in semestern under det så kallade ”intjänandeåret”, för att sedan ta ut betalda semesterdagar under ”semesteråret”. Arbetsgivaren kan välja att tillhandahålla förskottssemester, det vill säga betald semester redan under första anställningsåret.

Läs också: Kan jag som arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

 

Semestervillkor regleras också i kollektivavtal och individuella anställningsavtal

Delar av semesterlagens bestämmelser kan dock ersättas av kollektivavtal eller uppgraderas genom individuella anställningsavtal. Förutsättningarna kan därför variera mellan olika arbetsplatser. Semesteråret kan också följa kalenderåret. Dessutom kan intjänandeår och semesterår vara sammanfallande. Det betyder att man kan ta ut betald semester parallellt med att man tjänar in den. Så är fallet inom bland annat kommunal verksamhet. Även själva semesterberäkningen kan variera med olika formler och procentsatser för semesterlön och semestertillägg.

Utöver överlappande regelverk tillkommer en mängd frågeställningar när arbetstagare har ändrat sysselsättningsgrad, brutit sin semester på grund av sjukdom, haft olika former av frånvaro under intjänandeåret eller arbetar intermittent deltid.

Det kan alltså låta enkelt, men det finns många faktorer som ska inkluderas i semesterberäkningen. Nedan följer ett grundläggande exempel.

 

Observera att detta exempel endast illustrerar en specifik situation. Exemplet ska inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

 

Jens började arbeta i februari

Jens har precis tagit en universitetsexamen och har nu fått jobb i ett privat företag. Han började den 1 februari och har i april månad inte hunnit tjäna in semesterlön för hela sin semesterperiod.

Namn Jens
Ålder 26 år
Sektor Privat anställd, provanställning 6 månader.
Semestervillkor Enligt semesterlagen
Månadslön 27 000
Antal semesterdagar 25 dagar
Övrig information Jens började sin anställning 1 februari , och vill ta ut tre veckors semester.

 

Hur många betalda dagar har Jens tjänat in?

Jens har från 1 februari till 31 mars varit anställd i 59 dagar. Eftersom han under ett helt kalenderår har rätt till 25 dagars betald semester harhr han tjänat in 5 betalda semesterdagar. Även om Jens bara har tjänat in fem dagars semesterlön har han rätt till sin semesterledighet.

Beräkning av antal semesterdagar:

(Antal anställningsdagar/Antal dagar gällande år) x dagar i semesterrätt = betalda semesterdagar. Antal dagar avrundas alltid uppåt.

(59 (Jens har inga sjukdagar) / 365) x 25 = 4,04 ≈ 5 betalda semesterdagar

Jens vill vara ledig i 15 dagar och eftersom hans arbetsgivare beviljat honom förskottssemester behöver han inte ta obetald semester för att täcka upp för sina ej intjänade dagar. Istället får han lön även för de ej intjänade dagarna och denna räknas som en skuld gentemot arbetsgivaren.

Förskottsskulden avräknas från hans semesterersättning om han avslutar sin anställning inom 5 år, men avskrivs helt om han behåller sin anställning längre än så.

 

Få alla nyheter direkt till din inkorg. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Hur mycket får Jens i semesterlön?

Eftersom Jens har månadslön gäller sammalöneregeln. Den innebär att han under semestern får lön motsvarande sin vanliga månadslön och ett semestertillägg om 0,43 procent per intjänad semesterdag. Semesterlönen beräknas genom att man lägger på en semesterlön som motsvarar semesteravdraget som per semesterdag oftast är 4,6 procent av månadslönen. Jens får semesterlön motsvarande månadslönen för alla sina 15 semesterdagar och semestertillägg för sina fem intjänade semesterdagar.

Beräkning av semesterlön:

0,046 x 27 000 = 1 242 kr x 15 dagar = 18 630 kr

Semesteravdrag = – 18 630 kr

Semesterlön = 18 630 kr

Förskott = 1 242 x 10 dagar = 12 420 kr

0,0043 x 27 000 = 116 kr per dag x 5 dagar = 581 kr

Semestertillägg = 581 kr

Jens får alltså 19 211 kr i semesterlön inkl. semestertillägg. Av dessa utgör 12 420 kr en skuld för förskottssemester som avskrivs om han behåller sin anställning i minst 5 år.

 

3 snabba om semesterberäkning

1. Vilken lagstiftning reglerar semesterberäkning?
Beräkning av semester görs i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivare och fackförbund kan delvis frångå regleringar i semesterlagen om de tillämpar kollektivavtal.

2. Vem bestämmer när semestern ska tas ut?
Arbetsgivaren förlägger alltid semestern, men har förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagaren. Om parterna inte kommer överens, är det dock arbetsgivaren som har rätt att besluta när semestern ska förläggas. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om förlagda semesterdagar senast två månader innan huvudsemestern, vilken vanligtvis infaller under juni till augusti.

3. Hur många semesterdagar har arbetstagaren rätt till?
Huvudregeln är 25 semesterdagar per år. Lördagar och söndagar räknar normalt sett inte, vilket gör att man totalt har fem veckors semester. Det finns även speciella avtal inom kommunal sektor. Likaså är det möjligt för arbetsgivaren att avtala fler semesterdagar än vad lagen säger.

 

Faktablad: Semesterplanering för arbetsgivare

Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagaren har rätt till betald semester, finns i semesterlagen. Detta faktablad hjälper dig förbereda semestern på rätt sätt.

Ladda ner