Kan jag som arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

På Draftit ser vi att det är många arbetsgivare som undrar om de kan betala ut semester i pengar istället för betald semester. Det är en ganska vanlig fråga bland arbetsgivare vars svar hittas i semesterlagen.

Det kan vara så att arbetstagaren hellre tar pengar än ledighet, men det kan också bero på att arbetsgivaren har varit slarvig med att förlägga semester enligt lagstiftningen.

 

Får arbetsgivaren betala ut pengar istället för betald semester?

Nej, det är arbetstagarens rättighet att ha semester. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte enbart kompenseras med pengar. Det är tillåtet att betala semesterersättning, men arbetstagaren måste ta ut angiven ledighet. Denna regel kan inte frångås även om det är arbetstagaren som vill ha ut pengar istället för ledighet.

Det finns dock tre undantag från denna regel:

  1. Arbetstagaren kan avstå från obetald semester.
  2. Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar över 25 betalas ut som semesterersättning.
  3. Om arbetstagaren avslutar sin anställning så betalas innestående semester ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Dessutom kan semester betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än 3 månader.

Kom ihåg att det alltid är arbetsgivarens skyldighet och rättighet att förlägga arbetstagarens semesterdagar. Det kan verka smidigt att låta de anställda själva planera sin semester. På lång sikt är det dock bättre om arbetsgivaren följer semesterlagen till punkt och pricka.

När de anställda sparar stora mängder semesterdagar kommer arbetsgivarens skuld att växa. Om arbetsgivaren bryter mot lagen kan detta slutligen leda till skadestånd, vilket man vill undvika.

Läs också: Semesterberäkning enligt semesterlagen

 

När semesterdagar sparas under flera år

Arbetsgivaren är skyldig att se till att sparade semesterdagar förläggs som semester. Det ska ske senast inom fem år även om arbetstagaren inte begär att ta ut semester. Det är tillåtet att förlägga sparade semesterdagar under det sjätte året, förutsatt att arbetsgivaren och den anställde kommer överens.

Detta scenario kan uppstå om det inte fungerar att ta ut hela semestern under det femte året, exempelvis på grund av sjukdom eller tidsbrist.

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetstagaren har tagit ut sparad semester efter det sjätte året. Om du inte gör det kan du bli skadeståndsskyldig enligt semesterlagen.

 

Faktablad: Semesterplanering för arbetsgivare

Regler kring hur, när och i vilken mån arbetstagaren har rätt till betald semester, finns i semesterlagen. Detta faktablad hjälper dig förbereda semestern på rätt sätt.

Ladda ner