Expo HR 2017 med tema Medarbetarupplevelsen

HR fortsätter att växa både i betydelse och omfattning. Det talas allt oftare om medarbetarupplevelsen. Människan i organisationen får en större betydelse och ses mer och mer som en central konkurrensfördel.

Medarbetarupplevelsen som begrepp knyter samman arbetet med att bygga varumärke, attrahera & utveckla talang, bygga en stark kultur, agera juridiskt korrekt och etablera ett gott ledarskap.

På årets Expo HR djupdyker vi i Medarbetarupplevelsen – Employee Experience som fenomen och går till botten med hur du och din organisation aktivt kan arbeta med upplevelsen utifrån flera olika synvinklar.

Det handlar om människorna, maskinerna och organisationen. Alla måste tas med i arbetet och är viktiga pusselbitar för en lyckad Employee Experience, som i sin tur bidrar till att skapa en framgångsrik organisation som uppnår sina mål.

Läs mer och anmäl dig till Expo HR 2017