Hur kan HR hjälpa till med digitaliseringen av organisationen?

Henrik Ladström – expert på digitaliseringen av HR, var en av föreläsarna på Draftits Expo HR 2016. Hans uttalanden – om att digitaliseringen främst handlar om människor, samt att alla hört talas om digitaliseringen men ingen kan förklara det kortfattat – blev snabbt populära citat som spreds på Twitter och LinkedIn.

Han hävdar blygsamt att han inte är en inspirationsföreläsare. Sant eller falskt åsido, han lyckades i alla fall med att fånga publiken och engagera dem. Henrik menar att HR spelar en central roll i digitaliseringen av hela organisationen, inte bara för sina egna processer.

Vi möter upp med Henrik för att prata just digitalisering. Hur ska man börja, och var? På vilket sätt? Och vad kommer hända med HRs roll i och med alla nya digitala verktyg och arbetsmetoder?

 

Är inte digitaliseringen gammal? Varför händer allt nu?

Vi frågar Henrik varför det talas så mycket om digitalisering just nu. Datorer har vi ju haft länge och Internet är vardagsmat för de flesta. Henrik menar att det som började för ett antal år sedan inte var en digitalisering utan snarare en datorisering.

– Datoriseringen påbörjades för ett tag sedan, det är något annat än digitaliseringen. Det vi ser nu är något annat än att bara göra samma på datorn som på papperet, och tyvärr är det många inom HR som är kvar i datoriseringen fortfarande.

Anledningen till att vi ser så mycket artiklar, samtal och evenemang kring digitaliseringen just nu är enligt Henrik främst en mognadsfråga. Vi har talat om digitaliseringen länge, men det är först nu när rätt infrastruktur och kompetens är på plats som efterfrågan har tagit fart.

– Det beror nog helt enkelt på att man (marknaden, individer, företag etc.) mognat och kan ta till sig det nu. Så är det med det mesta – det snackas ett bra tag om det, men det är först när kompetensen är tillräckligt hög, rätt infrastruktur finns på plats, etc., som det blir en stor grej eftersom efterfrågan börjar öka då.

Digitaliseringen handlar kanske mest om människor

System i all ära, men utan användare är de ingenting. Digitaliseringen handlar mycket om att ställa om sitt tankesätt. Och när det gäller tankesätt och attityder så är det först och främst människor man måste arbeta med. Här kommer HR in som en viktig spelare i arbetet med organisationens digitalisering i stort.

– Ja, det är kanske främst människor det handlar om till och med. Ingenting är ju någonting utan oss människor, och det är samma sak här. Någon kan försöka få IT-system på plats, men om inte människorna – de som ska använda systemen – är med på noterna, så blir det ingenting.

Hur bör HR tänka för att få igång sitt digitaliseringsarbete? Hur får man medarbetarna engagerade i processen? Henrik ger förslag på en ”SMART” modell som man kan utgå ifrån, men också hur man rent kommunikativt kan agera.

– Det bästa är att börja i liten skala och fundera över var man kan testa att bli riktigt digital. För HR:s del kan det vara inom rekrytering, onboarding eller något annat.

Henrik pratar om att sätta upp så kallade ”SMART:a” mål. Alltså mål som är Specifika, Mätbara, Avgränsade, Realistiska och Tidsbegränsade. Kombinerar man det med att rikta insatsen mot någon stans i organisationen där det finns en stor förändringsvilja, så är chansen stor att lyckas och samtidigt lära sig mycket på resans gång.

– Börja också gärna någonstans i organisationen där förändringsviljan är någorlunda hög och låt avdelningens medarbetare bli ambassadörer som sprider snacket om att det faktiskt blir ganska bra när man digitaliserar. På det viset blir övriga delar lite mer öppna när det kommer till dem.

I framtiden är chefen inte ”en mossig gammal gubbe”

Men hur kommer då HR-avdelningen och ledarskapet att förändras de kommande åren? Ingen vet exakt och Henrik menar att det säkerligen kommer finnas organisationer som stannat i utvecklingen och mer eller mindre ser ut som de gör idag.

Vad vi kan se redan nu är att automatiseringen vinner ny mark. Detta kommer i sin tur antagligen påverka de administrativa uppgifterna och att dessa tjänster successivt försvinner. Cheferna kommer bli tvungna att vara mer digitala, men inte mindre mänskliga för den delen.

– Att vara en digital chef kommer bli en hygienfaktor, där dagens mossiga gubbar inte har något att komma med.

Henrik tror också att HR i framtiden kommer vara än mer vetenskapsstyrt och skräddarsytt. Detta tack vare att man samlar på sig allt mer data som också kommer vara föremål för intressanta analyser som kan hjälpa organisationen.