Lyckad intern kommunikation för HR-avdelningar

Behovet av strukturerad internkommunikation är något som växer i takt med att organisationen utvecklas. Samtidigt som det är viktigt att kommunicera vad som händer i organisationen är det också lika viktigt att ha interna rutiner och processer dokumenterade och lättillgängliga. Annars är risken stor för att det skapas egna tolkningar, rutiner och subkulturer som i sin tur kan bli krävande att komma tillrätta med.

I vår guide går vi igenom några centrala aspekter som hjälper dig att lyckas med den interna kommunikationen i samband med HR-avdelningens arbete och mål. Tanken är att det ska vara så okomplicerat och rakt på sak som möjligt.

Ladda ner guiden här

 

Lär dig knepen bakom lyckad intern kommunikation

Vi går igenom hur du skapar en light-variant av en kommunikationsplan för din interna HR-kommunikation. Vi kommer diskutera olika kanaler och dess för- och nackdelar. Du kommer få reda på hur du kan skapa mätbara mål i samband med dina kommunikationsinsatser. Dessutom går vi igenom hur du skapar bra innehåll som påverkar. Du får konkreta tips på aktiviteter som bygger gemenskap och dialog inom organisationen.

Du lär dig mer om:

  • Att skapa en enkel plan
  • Informationskällor och Kanaler
  • Så skapar du attraktivt och övertygande innehåll
  • Skapa intern dialog och gemenskap
  • Utvärdera din kommunikation