Har du en psykopat på din arbetsplats?

Psykopati är ett ämne som seglat upp högre på samtalsagendan de senaste åren. Ändå är det ett relativt tabubelagt ämne i samband med arbetsplatsen. Det sägs ju att psykopati är överrepresenterat bland chefer, men stämmer verkligen det? Vad är kännetecknen för en psykopat? Och hur påverkar psykopaten din arbetsplats och arbetsmiljö?

Hur vanligt är psykopati?

Vi möter upp med Mike Florette och Lisbet Duvringe, två experter som skrivit en uppskattad bok inom ämnet, och i skrivande stund arbetar med en uppföljare om kvinnliga psykopater.

Mike och Lisbet har precis avslutat sin sista föreläsning på årets turné med Draftit-eventet Expo Lön. Med humor, härlig dynamik på scen och intressanta fakta från forskning, så blev de en av publikens favoriter. Den första och mest grundläggande frågan de får är: hur utbrett är egentligen psykopati?

– Forskning säger att 1-3% av befolkningen är psykopater men det finns förmodligen ett stort mörkertal, säger Lisbet.

Både Mike och Lisbet samarbetar nära med den amerikanska hjärnforskaren James Fallon när de gör research för sina böcker och föreläsningar. De med bra minne känner kanske igen namnet från ett avsnitt från Skavlan 2014. Det intressanta och unika med James som forskar på bland annat psykopati är att han upptäckte att han själv är en psykopat. Intervju med James finns att se nedan.

Är psykopati vanligare bland chefer, och hur diagnostiserar man det?

Vi ställer följdfrågan om det klassiska påståendet att psykopati är vanligare bland chefer stämmer. Lisbet menar att forskningen pekar på att det är ett något större procenttal psykopater bland chefer. En av förklaringarna kan vara att ett psykopatiskt beteende kan hjälpa en person att ta sig högre upp i en hierarki.

Hur diagnostiserar man då psykopati? Ett av de vanligaste sätten är genom den så kallade ”Hares Checklista”, som består av 20 egenskaper som man poängsätts på. Det är flera drag som tillsammans utgör diagnosen, vilket göra att man kan tala om olika grader av psykopati beroende på hur många poäng man får i ett test. Gränsen för psykopati brukar sägas gå vid 30 poäng (40 är maxsumman). Checklistan är inget test som man kan ta för att se om man är psykopat, det är ett verktyg som används av någon med utbildning inom området.

De 20 egenskaperna i checklistan är:

 1. Talför/Charmig
 2. Grandios självuppfattning
 3. Spänningssökare
 4. Patologisk lögnare
 5. Manipulativ
 6. Saknar ånger och skuldkänslor
 7. Ytligt känsloliv
 8. Bristande empatisk förmåga
 9. Parasiterande livsstil
 10. Bristande självkontroll
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendeproblem före 12 års ålder
 13. Saknar realistiska långsiktiga mål, agerar kortsiktigt
 14. Impulsiv
 15. Ansvarslöshet
 16. Tar inte ansvar för sina handlingar
 17. Många kortvariga förhållanden
 18. Ungdomsbrottslighet
 19. Överträdelse av villkorad frigivning
 20. Kriminell mångsidighet

Källa: Wikipedia

Psykopaten och inverkan på arbetsplatsen

Man vet att långt ifrån alla som kvalar in som psykopater är kallblodiga mördare. En stor andel orsakar problem på annat håll och vissa lever i lägre eller högre grad ut sina psykopatiska personlighetsdrag, det beror mycket på deras uppväxt.

Men vilken inverkan har då psykopater på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön?

– Katastrof, de ser arbetsplatsen som sin arena och har kollegorna som rekvisita. De startar gärna konflikter, splittring och ser till att det blir samarbetsproblem, förklarar Mike.

Psykopater som dyker upp inom organisationen ställer ofta till stora problem på arbetsplatsen. Mike och Lisbet menar att man ska undvika att närma sig en psykopat, man bör verkligen hålla sig från dem. Det som psykopater ofta har svårt att hantera och är känsliga för är om man står i vägen för deras mål. Gör man det kan det ställa till problem.

Men hur ska man egentligen som personalchef hantera personer med psykopatiska drag inom organisationen?

– Vid rekrytering, se till att inte få in dem. Har ni fått in dem, begränsa deras ansvarsområden, skriv riktlinjer och policies, menar Lisbet.

Vi frågar om det finns någon möjlighet att ha kvar psykopater på sin arbetsplats, men både Mike och Lisbet menar att det inte är en långsiktigt hållbar lösning. Initialt kan de vara en energiinjektion men det är ytterst kortsiktigt.

Mer kring organisatorisk och social arbetsmiljö

Som vi berört i denna artikel är tydliga riktlinjer och policys en del i maskineriet för att skapa en bra arbetsmiljö där psykopater inte trivs och har svårt att verka. Om du vill veta mer om organisatorisk och social arbetsmiljö har vi satt samman ett faktablad kring det.

Ladda ner faktabladet om social och organisatorisk arbetsmiljö

Du finner även en djupdlodad digital handbok om arbetsmiljö i vår produkt HR Expert. Produkten finns även för kommunal sektor och landsting.

Tips om du vill lära dig mer om psykopati

Mike och Lisbets bok “Psykopater i Arbetslivet” finns att köpa i välsorterade bokhandlar. ISBN: 9789197934237