Lär dig mer om AFS 2015:4

Den 31 mars börjar en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften kommer att påverka arbetet med det som hittills har kallats psykosocial arbetsmiljö. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

 

Större fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö

Med det nya regelverket sätter Arbetsmiljöverket ett allt större fokus på företagens arbete med social och organisatorisk arbetsmiljö.

Föreskrifterna förtydligar och kompletterar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Föreskrifterna är ett stöd som preciserar de faktorer som är viktiga att arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp.

 

Vill du veta mer?

Vi har gjort en sammanställning med info om AFSen, vad den ersätter och varför. Du får även svar på fem intressanta frågor inom arbetsmiljö:

  • Vet du hur mycket det kostar företaget när en medarbetare sjukskriver sig?
  • Vet du hur mycket en utbränd medarbetar kostar företaget?
  • Hur mycket kostar en olöst konflikt ett företag med ett 30-tal anställda?
  • Vet du vad ett bristande ledarskap kostar företaget?

 

Din guide till OSA

I denna sammanfattning av AFS 2015:4 kan du läsa om OSA, regler för arbetsbelastning och arbetstid, vad kränkande särbehandling omfattar, samt fem frågor och svar om arbetsmiljö. Du får exempel på hur din organisation kan arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. Ladda ner faktabladet kostnadsfritt till din inkorg.

Ladda ner här