David Philips: Hur du presenterar dig som chef

En av talarna på Expo HR 2015 är coachen och föreläsaren David Philips. Med världen som sitt arbetsfält är David JP Phillips idag en av Sveriges mest erkända föreläsare inom Presentationsteknik Ledarskap och Retorik.

Hans grepp kring ämnet är nördigt, fantastiskt och begripligt – detta då han hela tiden utgår från människans mest basala funktioner inom neurologi och biologi – vilket innebär att du alltid lämnar hans föreläsningar med många praktiska verktyg och tips. David är grundare till presentationsteknik.com och författare till den mångpublicerade boken ”How To Avoid Death By PowerPoint”.

David Philips kommer guida dig genom en inspirerande presentation kring presentationsteknik, ledarskap och retorik. Du kommer bland annat lära dig om hjärnans grunder för effektiv kommunikation samt hur du skapar effektiva och kraftfulla presentationer. David guidar dig genom beslutsprocessens grunder samt hur hur man skapar motiverad personal och flyttar dem från en punkt till en annan. Välkommen till en föreläsning med många praktiska verktyg och tips.

Se ett utdrag ur en av Davids andra föreläsningar kring presentationsteknik och närvaro