Lockande att trixa med arbetstiderna

För den som själv kan och får ändra i sina tidrapporter kan det vara lockande att fuska med arbetstiderna.

Till Ingenjörskarriär säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, att tendensen går mot en lättsammare syn på arbetstider.

Fasta arbetstider är fortfarande vanligast, och av Arbetsdomstolens praxis följer att domstolen ser allvarligt på agerande från arbetstagare som inneburit att arbetstagaren “fifflat” med tidsredovisning. Endast det förhållandet att arbetstagaren vid ett enstaka tillfälle i en tidrapport angett att han arbetat när han egentligen varit frånvarande innebär dock inte att arbetsgivaren har rätt att skilja arbetstagaren från anställningen.

Det måste ha varit fråga om ett mer systematiskt agerande från arbetstagarens sida vid ett antal tillfällen varvid arbetstagaren t.ex. vidtagit åtgärder som varit ägnade att försvåra att förvarandet uppmärksammas.

Har det inte varit fråga om ett mer systematiskt agerande från arbetstagarens sida bör agerandet föranleda en skriftlig varning.

Källa:
http://www.ingenjorskarriar.se/pa_jobbet/article3897512.ece

Vill du fördjupa dig?

Du kan läsa mer om olovlig frånvaro och för sen ankomst som saklig grund för uppsägning i vårt verktyg HR Expert. Där finner du även fördjupande information om arbetsgivarens möjlighet att utdela varning vid arbetstagares försummelse.