Behöver vi mer kameraövervakning?

Regeringen överväger mer kameraövervakning i offentliga miljöer. Efter den senare tidens terrordåd i Europa har frågan återigen väckts om vi behöver mer kameraövervakning på gator och torg för att förebygga, utreda och lagföra kriminalitet.

– Det är något vi tittar på, säger inrikesminister Anders Ygeman till DN. Jag tror att kameror kan fylla en viktig funktion, men jag tror inte på att gå mot den situation som är i Storbritannien, där näst intill varje offentlig yta är kameraövervakad. Däremot kan det finnas behov av en tydligare tillämpning av lagstiftningen, så att det går att använda kameraövervakning mer, exempelvis vid redaktioner eller andra utsatta miljöer eller byggnader, säger Ygeman.

Läs hela DN-artikeln här.