Chefer utsätts också för mobbning

Det forskas mycket kring mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas studier kring vad som sker med chefer som utsätts. Enligt docent Christina Björklund saknas chefens perspektiv helt och hållet. Christina Björklund har fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring.

– Min ambition är att belysa vad som händer med de chefer som utsätts för mobbning. I dagsläget vågar jag inte säga hur vanligt detta är, men när jag tidigare pratat med utsatta chefer har de sagt att detta satt djupa spår, säger Björklund till Arbetsliv.

Läs artikeln på Arbetsliv.